I drift 221

Telemedicinsk kontrol af patienter med loop recordere.
6-døgnsblodsukker
Aldersrelateret Macula Degeneration (Øjenforkalkning)
AmbuFlex screening af angst og depression af hjertetransplanterede
APOVIDEO
App til Stomipatienter
Beam - Telepresence robot
Beskrivelse af diagnostisk materiale over afstand
bevilling af medicinhuskeren Dosecan som hjælpemiddel
Billede kommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
Bipolar Illness Onset study (BIO)
CardioMEMS - trykmåler til patienter med svær hjertesvigt
Cystisk fibrose - hjemmemonitorering
Daybuilder
Deling af billeder mellem fagproffessionelle
Demens - en indgang - videokonference
Det Digitale Sundhedscenter - Digital Patientuddannelse
Diabetes øjenscreening
Diabeteskontrol i hjemmet (pædiatri)
Diagnosticering af nethindesygdom ved diabetes
Digifys, træning
Digirehab i Kalundborg Kommune
Digital billedkommunikation mellem øjenafdeling og Rigshospitalet ang. retinopati hos premature (ROP)
Digital forløbsguide
DUG KK
eGastro voksne
elektronisk triagering
Endocarditkonference Region Syddanmark
eTicstræning
Exorlive
Exorlive - Digital understøttet træning
Fotoscreening for diabetisk retinopati
Frysemikroskopi
Genoptræn.dk
Helbredsprofilen.dk
Hjemmemonitorering af ICD-enheder
Hjemmemonitorering af pacemaker- og ICD-patienter
Hjemmemonitorering til gravide med komplikationer
Hjerteklapkonference
Hjertesvigt konference i Region Syddanmark
Horsens kamera
IBase
Identify sensorble
Ikt støttet kommunikation mellem patienter og personale ved Røntgen og Skanning - Regionshospitalet Silkeborg
Info-/planlægningstavler
INR måling
Internetbehandling til helbredsangst
Internetpsykiatrien
Iskæmikonference
It-løsninger til borgere med demens og orienteringsbesvær
klinisk videokonference, genetisk udredning
KMD Nexus
KMD Viva på genoptrænings og bostøtte området
KOL
KOL online indsats
KOL test mailservice
Kommunal rehabilitering af den ældre kræftramte borger
Kompetencecenter for Lungesygdom
Life line
Lifenet
LiVA
Lungemedicinsk videokonference-samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og AUH
Mammakonference
MDT - Multidiciplinær konference
MDT konference
MDT Mamma
MDT-konference tarmkræft
MDT-konferencer i urologi/onkologi
Metastase med ukendt primærtumor (MUP)
MIKAT
Min digitale hverdag
Min eGraviditet - Gravide uden komplikationer
Min Videolæge
Mindapps
Mindhelper
Mit Sygehus
MMC - MyMedCards
Multi disciplinær team (MDT) Konference
Multidisciplinærkonference MUP - Mistanke om kræft uden kendt primær tumor
National udbredelse - Telemedicin til borgere med KOL
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
NetKOL
Nexus Borger
Nyfødte på barselsgangen i Horsens, der skal afklares eller har symptomer, tilses af læger på AUH Skejby via videokonference
Online lægekonsultationer i borgerens eget hjem
Opfølgning på diabetesbehandling pædiatri
Parkinson Outpatient
Personaletavler på plejecentre
Plejenet
PPS
Præhospital Patient Journal (PPJ)
PreHomeCare
PRO i almen praksis - WebPatient
PRO Søvnapnøe
PRO spørgeskema til epilepsipatienter
PRO spørgeskema til patienter med prostatakræft
PRO-løsning til årlig opfølgning efter brystkræft (AB)
PRO-løsning til årlig patienter med nyreinsufficiens (NY)
PRO-løsning til bløderbehandling (BL)
PRO-løsning til diabetespatienter (DM)
PRO-løsning til opfølgning efter brystkræft (MC)
PRO-løsning til opfølgning efter modermærkekræft (ML)
PRO-løsning til patienter i behandling med immunterapi (IT)
PRO-løsning til patienter i behandling med kemoterapi (KN, KS, M3)
PRO-løsning til patienter i opfølgning efter hoved-halskræft (HK)
PRO-løsning til patienter i opfølgning efter lungekræft (LK, LN)
PRO-løsning til patienter i palliativ behandling (PA)
PRO-løsning til patienter i strålebehandling mod kræft i hjernen (CN)
PRO-løsning til patienter med astma (AT)
PRO-løsning til patienter med cystisk fibrose (CF)
PRO-løsning til patienter med endometriose (EN)
PRO-løsning til patienter med gestationel diabetes (GD)
PRO-løsning til patienter med graviditetsdiabetes (SG)
PRO-løsning til patienter med gynækologisk cancer (GC, GS)
PRO-løsning til patienter med HIV (HV)
PRO-løsning til patienter med hydrocephalus (HC)
PRO-løsning til patienter med inflammatorisk tarmsygdom (I2, IB)
PRO-løsning til patienter med KOL (KO)
PRO-løsning til patienter med narkolepsi (SN)
PRO-løsning til patienter med neuromuskulære lidelser (NM)
PRO-løsning til patienter med prostatakræft (P2, P3, PD)
PRO-løsning til patienter med reumatoid artritis/leddegigt (RA, LG)
PRO-løsning til patienter med sklerose (SC, S2)
PRO-løsning til patienter med sklerose-tysabri (SK)
PRO-løsning til patienter med søvnapnø (SA)
PRO-løsning til patienter med urinsyregigt (AU)
PRO-løsning til patienter patienter i behandling med non-invasiv ventilation (NV)
PRO-løsning til patienter, der skal modtage en hjertetransplantation (HT)
PRO-løsning til registrering af smertescore hos ny-opererede børn (SM)
PRO-løsning til screening af ældre patienter med kræft (OG)
PRO-psykiatri
PRO-psykiatri (PP/ PY)
Professionel hjernetræner
RADMIS
Recovery Record
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering af KOL Online
Rehabilitering KOL
Sårbehandling
Sårbehandling
Scanning med brug af telemedicin
SCAUT - Fjernaflæsning af pacemaker/ICD
Selvstyret AK-behandling
Skærmbesøg
Skype konferencer gynækologi og obstetrik
SMS til video
Streamcom - Videostream fra ambualancer til klinik
Study Room til EEG
Stuegangspro (SP)
Tablets
Teamtavler Midlertidigt Ophold Vesterløkke
Tele EKG
TeleCare Nord - Tilbud til borgere med KOL
Teledermatologi
Teledermatologi, Færøernes Sundhedsvæsen
Telekonference
Telemedicinsk EKG-visitation
Telemedicinsk hjerteklapkonference
Telemedicinsk Iskæmikonference
Telemedicinsk kontrol af patienter med hjerteovervågning (Pocket EKG).
Telemedicinsk løsning for patienter i selvstyret AK-behandling
Telemedicinsk optitrering af hjertesvigtspatienter
Telemedicinsk præhospital diagnostik af akutte hjertepatienter via Tele-EKG
telemedicinsk sårvurdering
Telemedicinsk sårvurdering
Telemedicinsk sundhedshotspot på Hospitalsenheden Horsens
Telemedicinsk udlevering af blod
Telemedicinsk undersøgelse til opsporing af arytmier og takycardi
Telemedicinske selvhjælpsgrupper
Teleneurologisk konsultation til Grønland
Telepsykiatri
Telepsykiatri - patientrettet video
telesår
Telesundhed KOL
Teletolkning i almen praksis
Teletolkning/tegnsprogstolkning
Teletræning
Teleudskrivning
Tidlig opsporing
TMC, beskrivelse af billeddiagnostisk materiale ved Telemedicinsk Clinic i Barcelona
TMDS -Videokonsultation Dialyse
Trådløs minipacemaker
Tværfaglige Mammakonferencer mellem matriklerne på Sygehus Sønderjylland.
Udlevering af blodprodukter på anden matrikel
VAR - Healthcare
Videkonference, udskrivningssamtale
Viden om demens app
Video fra 112-indringer
Video-otoskop og videkonference
Videoambulatorium i nærmiljøet
Videoanvendelse til lægekonference
Videokonference
Videokonference i psykiatrien til samarbejde og uddannelse mellem behandlere i Region Midts Center for Spiseforstyrrelser
Videokonference lungekræft
Videokonference mave- og tarmkirurgi
videokonference mellem mikrobiologerne og intensiv afdelingerne
Videokonference mellem praktiserende læge og hospitalets speciallæger
Videokonference onkologi
Videokonference øre/næse/hals
Videokonference på Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Videokonference ved udskrivning
Videokonferencer
Videokonsulationer på diabetesområdet
Videokonsultation for patienter, der er udskrevet fra barselsafsnittet
Videokonsultation til neurorehabilitering
Videokonsultationer i psykiatrien
VideoSamtale
Videotolkning
Videotolkning
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Silkeborg
Videovisitation i psykiatrisk modtagelse i Risskov af patienter fra Viborg -Skive
Virtuel hjemmepleje
Virtuel hjemmepleje - Skærmbesøg
Virtuel Kognitiv behandling
Virtuelle venteværelse/MinLæge app.
VisionTEK, simultan diagnostisk konference/faglig sparring af patologipræparater.
Vitacom
Vurdering af ekkokardiografiske videooptagelser
Webpatient
Young Constant Care - Web-monitoreret behandling af inflammatorisk tarmsygdom

Projekt 58

Aftestning af Pexip
Apovideo
Biopsykosocial og patientcentreret tilgang til udredning af patienter med lænderygsmerter
Borgerportal
Det virtuelle ambulatorium, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
DigiCorpus, den yngre knæpatient
Digital patientindkaldelse
Digital rehabilitering
Digital speciallægeklinik (PreCare)
ELECTOR - Hjemmemonitorering til gigtpatienter
Elektronisk Medicinhåndtering
eMindYourHeart - Internetbaserede behandling af depression og angst hos patienter med hjertesygdom
EOJ med FSIII
Epitalet
EU-projekt Master Mind
Forebyggelse af opsporing - Triagering
Future Patient atrieflimren
Future Patient Hjertesvigt
Generisk Telemedicinsk Platform (GTP)
GTP - Generisk telemedicinsk platform
Helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med myeloproliferativ cancer - en undersøgelse og en præsentation af et nyt IT baseret system
Hjemmemåling af blodtryk ved diabetes patienter
Hjemmemonitorer KOL
Hjemmemonitorering af ADHD børn i forbindelse med justering af medicin
Hjemmemonitorering CPAP
Hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt
Hypertension
Internet-leveret kognitiv adfærdsterapi for søvnproblemer blandt kvinder behandlet for brystkræft
IV hjemmebehandling
Lungefibrose
MitFokus
Online Rehabilitering
Patient-rapporterede oplysninger integreret i opfølgningen af patienter med hæmatologisk kræft
PRO data på diabetesområdet
Projekt Krop & Sind
Projekt Online bostøtte
Søvnapnø - kontrol
Tele Kol
Tele-leveret mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) for patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Telehjem
TeleKOL
Telemedicinsk intervention overfor unge med dysreguleret type 1 diabetes
Telemedicinsk løsning som motivationsstøtte til vedvarende fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i den kommunale rehabilitering - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie
telemedicinsk løsning, der kan hjælpe stomi-patienter med at håndtere deres stomi
Teleneurologisk samarbejde mellem Grønlands Sundhedsvæsen og Sjællands Universitetshospital
Telepsykiatri
Telepsykiatrisk bistand til Egely
Telesundhedsplatformen Remind
Tværkommunalt og -sektorielt samarbejde omkring sengeafsnit for neurorehabilitering
Tværsektoriel stuegang
Tværsektorielt samarbejde om sårbare diabetes patienter
Video-bostøtte mellem pædagogisk personale og borger med autisme
Videobaseret genoptræning
Viewcare
Virtuel hjemme- og sygepleje
Virtuel opfølgende hjemmebesøg
Virtuel træning - træning i hjemmet
Wii i Trige

Projekt 52

ADHD Kommunik
AidCube, opfølgende afprøvning af HomeRehab
AMOR Acoustic Monitoring of Obstetric Risks
Borgermediacenter
Brug af iPads i psykiatrien indenfor forskellige bruger-grupper
Den Digitale Landevej
Diabetiske komplikationer
DiaSamtale - Videokonsultationer til Diabetes
Digital Patientplatform
Digitale ambassadører
HemoLab@Home
Hjemmemålinger for gravide diabetikere
Hjemmemonitorering af lungefunktions hos patienter med cystisk fibrose
Holstebro Projektet -Forekomsten af forhøjet blodtryk blandt 55-64 årige
Horsens på Forkant med Sundhed
Hospital@Home
Icura - interaktiv træningsteknologi
Internet-baseret behandling af unge med angstlidelser
IT understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter
KOL
Live 2.0
Livsapp'tit
Markedsundersøgelse for digital sundhedsplatform
Nødkaldsure
Online Velfærd. Fokus: Forebyggende træning
Online Velfærd. Fokus: Patientrettet
Partnerskabsprojekt om Integrated Care med Odense Kommune
PIH - PatientInteraktive Hjemmesider
Pilottest med E-medlink CSC
Prøvehandling DoseCan - Hjemmeplejen, Distrikt Vinderup
Prøvehandling: Tryg i eget hjem
RRS (Remote Rehabilitation Support)
Samarbejde indenfor gerontopsykiatrien mellem sektorer
Samarbejde på tværs af Atlanten
Shared Care Platformen - Elektronisk svangrejournal for gravide
Shared Care Platformen - Hjerneskadede børn og unge
Shared Care Platformen - Hjerteforløb
Shared Care Platformen - Kræftrehabilitering og palliation
Shared Care PLatformen - Psykiatrien Vestjylland
Shared Care-platform
Shareplan
Specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i hjemmet.
Tele Hjem (AFSLUTTET)
Teledi@log
Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet.
Telemedicinsk Hjemmeblodtryksmåling - Undersøgelse af validiteten af telemedicisk transmitteret hjemmeblodtryk.
Tilbage til hverdagsliv efter hjertesygdom; telemedicinsk fysisk rehabilitering i egne omgivelser
Trivselsskærm/struktur i hverdagen
Videokonference i almen lægepraksis
Virtuelle Sygebesøg
Vivitel - Visitation på baggrund af vital telemedicin
Vores Samtale - Videokonsultationer på psykiatrisk hospital


Cirkel Projekt Under udbredelse I drift 360 110 12 238