OM LANDKORTETAktualitet

Der opfordres til, at indberetning og opdatering af initiativer til det telemedicinske landkort sker løbende.

Der er indført en opdateringsprocedure, der har til formål at sikre at initiativerne minimum opdateres én gang årligt. Proceduren består på nuværende tidspunkt af, at der én gang årligt udsendes en e-mail til de relevante personer. E-mailen indeholder en påmindelse om at opdatere oplysningerne i det telemedicinske initiativ, såfremt der er sket ændringer, eller såfremt initiativet har ændret status eller er afsluttet.