OM LANDKORTETBaggrund og formål

Etableringen af det telemedicinske landkort er besluttet af Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og er en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra august 2012, se mere her.

Formålet med det telemedicinske landkort er at bidrage med et fælles overblik, der kan skabe grundlag for vidensdeling og samarbejde på tværs af geografier og sektorer. Landkortet giver let adgang til viden om telemedicinske erfaringer i det danske sundhedsvæsen.

Det telemedicinske landkort retter sig mod både beslutningstagere, projektledere og klinikere.