OM LANDKORTETDet telemedicinske landkort

Målet med det telemedicinske landkort er at give mulighed for vidensdeling mellem alle, der arbejder med telemedicin i Danmark.

Det telemedicinske landkort giver dig et hurtigt overblik over de telemedicinske initiativer i Danmark, som er indberettet på det aktuelle tidspunkt.

Telemedicinske løsninger vil typisk være karakteriseret ved én af tre typer af interaktioner og anvendt mono- eller tværsektorielt:

  • Løsninger, hvor borgeren er den ene part og behandler den anden part, fx PRO (spørgeskemaer og målinger), videokonsultationer, internetpsykiatri mv.
  • Løsninger, hvor det er to (eller flere) behandlere, der er ansvarlige for gennemførslen af den telemedicinske dialog, og borger er deltagende hos den ene part, fx telemedicinsk sårvurdering, udskrivningskonferencer, videotolkning mv.
  • Løsninger, hvor to (eller flere) behandlere er i dialog, fx videokonferencer til ekspertvurdering mv.

Landkortet indeholder såvel initiativer i udviklings- og opstartsfasen og under udbredelse, som telemedicinske initiativer, der er overgået til drift.

Initiativerne indeholder information om bl.a. hvilke sygdomsområder, der indgår, hvad det bruges til, hvilken teknologi, der anvendes, og hvor det bruges, og der er ligeledes angivet kontaktpersoner.

Ud over det telemedicinske landkort findes også KL’s velfærdsteknologiske landkort, som du kan læse mere om her.