OM LANDKORTETHvem står bag?

Det praktiske arbejde med landkortet koordineres i MedComs arbejdsgruppe vedr. telemedicinsk kortlægning.

MedCom er en national non profit organisation, der ejes af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, se mere her.