OM LANDKORTETDatavaliditet

Ved anvendelse af data fra det telemedicinske landkort bør man være opmærksom på:

  • At det telemedicinske landkort ikke indeholder en komplethed af data for alle telemedicinske initiativer i det danske sundhedsvæsen. Der kan eksistere initiativer i regioner og kommuner, der ikke er indberettet eksempelvis pga. manglende kendskab til det telemedicinske landkort.

  • At der kan være initiativer i det telemedicinske landkort, som ikke er opdaterede på det aktuelle tidspunkt. Der opfordres til, at initiativer opdateres minimum én gang om året.

  • At inddatering til og opdatering af det telemedicinske landkort er frivilligt, hvorfor der kan eksistere initiativer, som ikke er indberettede/opdaterede.

  • At kendskab til det telemedicinske landkort på nuværende tidspunkt er størst i kommuner og på sygehuse, hvorfor kun få telemedicinske initiativer i fx almen praksis er repræsenteret i det telemedicinske landkort. Der arbejdes på at udbrede kendskabet til det telemedicinske landkort.