PRO i almen praksis - WebPatient

Formål

Udbredelse af WebPatient som fælles PRO-system i almen praksis.

Mål for udbredelsen af WebPatient i forhold til antal ydernummer i dansk almen praksis:
•30% udbredelse (2016)
•50% udbredelse (2017)
•65% udbredelse (2018)
•75% udbredelse (2019) - bevilliget projektforlængelse

WebPatient kan anvendes frit af alle brugere af WebReq i praksis - uden beregning eller administrativ tilmelding.

WebPatient er et internetbaseret informationssystem, som er fuldt integreret med WebReq.
Systemet gør det let for praksis at bestille hjemmemålinger af patient og let for patienter at afgive svar på prøver de selv har taget i hjemmet.
Lægen kan se PRO-resultatet inkl. patients udfyldte skema som vedhæftet pdf i eget laboratorieskema.

Bestilling af hjemmeprøver kan gøres i samme arbejdsgang som bestillinger af andre parakliniske undersøgelser i WebReq.

Hjemmemålingerne bestilles gennem WebReq i modulet klinisk biokemi og i modulet laboratoriemedicin.
I katalogoversigten vil der være et nyt WebPatient katalog, hvor de tilgængelige hjemmemålingsskemaer vises.

Det 3-årige projektet (2016-2018) er bestilt af Sundhed- og Ældreministeriet som led i Regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektforlængelse med yderligere 1 år i 2019.
Projektet indgår i MedCom10/11-programmet under MedComs styregruppe.

Projektet afsluttes 31.12.2019 og overgår som basisopgave i MedCom.

Historie:
WebPatient har eksisteret i WebReq siden 2014.
Indtil 2016 skulle praksis aktive tilmelde sig for at få adgang til at anvende til bestilling af hjemmemonitoreringer via WebPatient .


Påbegyndt drift: 2016-01

Volumen

Antal læger, der deltager: 1062

WebPatient kan anvendes af alle brugere af WebReq i praksis - uden administrativ tilmelding.


Kontaktpersoner

 • SYNLAB Medical Digital Services
  Job: Leverandør - Tlf: 78797575 - E-mail: smds@synlab.com

 • Tina Aagaard Bjørnsholm
  Job: Konsulent - Praksis/Laboratorieområdet, MedCom - Tlf: 51157227 - E-mail: tab@medcom.dk


Link til yderligere information

http://medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis
https://medcom.medware.dk/export/web_patient_pro_report
https://smds.dk

Forventede gevinster

 • Øget behandlingskvalitet
 • Øget patientoplevet kvalitet
 • Ressourceoptimering
 • Organisatoriske gevinster

Brugere

 • Almen praktiserende læge
 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Bioanalytiker
 • Sekretær
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Almen praksis

Sygdomsområder

 • Hjerte-kar-system
 • Muskel- og skeletsystem
 • Psykisk
 • Luftveje
 • Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt
 • Urinveje
 • Sociale problemer
 • Andet anvendelsesområde
 • Andet sygdomsområde
 • Børn og unge
 • Voksne
 • Ældre
 • Pårørende

Aktiviteter

 • Udredning og diagnostik
 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Monitorering og overvågning
 • PRO (spørgeskemaer)
 • Hjemmemålinger

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Smartphone
 • PC
 • Tablet
 • Web-portal
 • Integration med lægepraksissystem

PRO niveau

 • Individniveau

Hvad anvendes PRO-skemaerne til?

 • Visitationsstøtte/behovsstratificering
 • Beslutningsstøtte
 • Kvalitetsmonitorering
 • Indrapportering til databaser og registre

Metode til indsamling af PRO-svar?

 • Elektronisk

PRO-skemaer

 • Hjemme-blodtryk-skema (WebPatient)
 • Angst-Symptom-Spørgeskema (WebPatient)
 • Stress-skema (WebPatient)
 • MDI – Major Depression Inventory
 • Blodsukkerprofil-skema (WebPatient)
 • Dan-PSS – Dansk Prostata Symptom Scoringsskema
 • Kropsmål-skema
 • Væske- og vandladningsskema (WebPatient)
 • Peakflow-skema (WebPatient)
 • Hovedpinedagbog (WebPatient)
 • CAT – COPD Assessment Test
 • CMDQ – Common Mental Disorders Questionnaire
 • KRAM-skema
 • MRC dyspnoe - Medical Research Council
 • STarT – Subgroups for Targeted Treatment Back Screening Tool
 • Manniches Low Back Pain Rating Scale
 • Væske-/vandladningsskema, voksen (WebPatient) Væske-/vandladningsskema, barn (WebPatient)

PRO-systemer

 • Webpatient
 • Praksis rekvirerer PRO via WebReq. Patienten indberetter PRO svar og målinger via WebPatient. WebPatient validér og returnér kodet og struktureret PRO-resultat til rekvirents LPS via laboratoriesvarstandarden inkl. udfyldt PRO-skema som pdf-bilag.

Parter - Ansvarlige

Andre ansvarlige
 • Sundhed- og Ældre Ministeriet (SUM)

Parter - Anvendere

Region Hovedstaden
 • 000124 - Paul Amberg
 • 002275 - Ørestadens Lægeklinik
 • 010065 - Brede Lægehus
 • 016926 - Mit Lægehus Rødovre
 • 019267 - Lægerne Kirkegade
 • 005630 - Lægerne i Randersgade
 • 019666 - Kokkedal Lægecenter
 • 001716 - Robert & Bolaji Mia Balslev
 • 016942 - Mads Marcussen
 • 003417 - Torben Larsen
 • 003522 - Karin Schandorff Larsen - LUKKET
 • 004316 - Toftegård Lægehus
 • 004448 - Lise Svendsen
 • 004790 - Jørgen S. Petersen
 • 006475 - Trine Jantzen & Camilla Magnussen
 • 015571 - Per Skyttebo - LUKKET
 • 015725 - Grantoftedoktor
 • 016780 - Brian Doktor
 • 018724 - Helsinge Lægecenter
 • 034541 - Læge Marcussen m.fl.
 • 034940 - Mia Tjelum & Katinka Brendstrup
 • 006661 - Tina Børme & Dorte Løcke
 • 004162 - Familielægen Rasmus Wæhrens
 • 018600 - Lægerne Gl. Strandvej
 • 016438 - Jakob Dahl
 • 006742 - Familielægerne Østerbro
 • 001724 - Jonas Meile - LUKKET
 • 001430 - Anders Munk
 • 001384 - Flemming Hansborg Hansen - LUKKET
 • 002127 - Lægerne ved Trianglen
 • 005681 - Anne Mette Schelde
 • 005398 - Gentofte Torvs Lægeklinik
 • 019232 - Lægerne Lynge Bytorv
 • 004030 - Irena Nadler - LUKKET
 • 004006 - Familielægerne Helsingør
 • 018228 - Lægerne i Valseværksgade
 • 003875 - Mathilde Mynster - LUKKET
 • 018457 - Lægehuset Farum Midtpunkt
 • 001198 - Merete Hippe & Stine Christensen
 • 007714 - Nete Hecksher
 • 019399 - Lægerne på Tingvej
 • 015156 - Naturparkens Lægehus
 • 002208 - Lægerne i Sundhedshuset Vesterbro
 • 010111 - Holte Lægehus
 • 034134 - Svaneke Lægehus
 • 005312 - Mikkel Sundby - LUKKET
 • 000736 - Vesterbro Lægehus
 • 001821 - Mette Breum & Karin Zimmer
 • 002348 - Belén Redal - LUKKET
 • 015911 - Vindfeld og Høj
 • 019356 - Lægerne Færgeparken
 • 018333 - Lægerne Sdr. Strandvej
 • 006726 - Lægehuset Nørre Farimagsgade
 • 002801 - Vibeke Thåstrup Jensen
 • 004308 - Gilleleje Lægecenter
 • 018244 - Lægerne Strandvejen 83
 • 001104 - Jasim Al-Rammah & Jytte Hauritz
 • 004413 - Lægeklinikken PLC
 • 005002 - Klaus K. Ruhnau
 • 002496 - Morten Holm
 • 018694 - Lægerne Carl Hansens Allé
 • 004960 - Minlæge-frb - LUKKET
 • 003778 - Sundpraksis
 • 018961 - Lægerne på Birkevej
 • 014818 - Lægerne Bernstorffsvej - LUKKET
 • 018813 - Lægerne Rungstedvej 83
 • 018511 - Lægerne i Gammel Ølstykke
 • 019259 - Lægehuset Frederikssund
 • 018260 - Lars Ytte - LUKKET
 • 007676 - Familielægerne Frederiksberg
 • 016446 - Lægerne Kirkebjerg
 • 016993 - Helle & Allan Trankjær
 • 018147 - Strandvejslægerne
 • 004065 - Jørgen Meile - LUKKET
 • 007315 - Anders Barkholt & Morten Bech
 • 000531 - Lægerne Lyngby Hovedgade
 • 019461 - Lægehuset i Nørregade
 • 018864 - Lægerne i Slangerup
 • 014273 - Kasper Reuther
 • 010391 - Lægerne Kongelundsvej 434
 • 015393 - Sorgenfri Lægehus
 • 222496 - Henrik Skensved
 • 000477 - Lægerne Lund, Jensen og Kalsi
 • 013862 - Lægerne Kanaltorvet 8
 • 000884 - Humlebæk Lægecenter
 • 018007 - Mads Tandrup
 • 003514 - Grøndalslægerne
 • 018384 - Lægerne Frederiksborgvej
 • 000825 - Rudersdalklinikken,Runge&Middelfart
 • 016934 - Niels Wested
 • 000442 - Lægehuset Hedehusene
 • 005029 - Martin Mellerup - LUKKET
 • 019534 - Annette Meyer & Helle Winding - LUKKET
 • 016888 - Hellerup Sundhedscenter
 • 016810 - Annette Randløv & Mads Grarup
 • 015016 - Claus & Bjørn Perrild - LUKKET
 • 003298 - Christine B. Hilmand
 • 012483 - Gert Vainer - LUKKET
 • 003840 - Birgitte Rahbek
 • 001368 - Kristine Engell-Kofoed - LUKKET
 • 001147 - Christine Dissing - LUKKET
 • 000663 - Allinge Lægehus
 • 018880 - Lægerne i Stenløse
 • 010596 - Lægerne Brøndbyøster Torv
 • 013579 - Knud Dyring-Andersen - LUKKET
 • 005096 - Eisbo & Harding - LUKKET
 • 005193 - Lægerne i Bartholinsgade
 • 013927 - Søren Due - LUKKET
 • 002941 - Valby Klinik
 • 003891 - Henrik Pals
 • 007870 - Rialtoklinikken
 • 019240 - Jægerspris Lægecenter
 • 005762 - Morten Ebbesen & Henrik Bechsøfft
 • 000906 - Rømer & Wieghorst Knudsen
 • 007803 - Anne Kjerulff og Kristian Kjerulff
 • 001031 - Lægeklinikken Vesterbrogade 35 A
 • 019720 - Mollerup, Haslund & Falgren
 • 002542 - Brønshøj Lægecenter
 • 001600 - Lægerne i Holte Midtpunkt
 • 007854 - Furesø Lægehus
 • 007358 - Camilla Bentsen
 • 005576 - Jonas Geneser
 • 004138 - Henrik R. Nørresø - LUKKET
 • 000795 - Citydoctors
 • 007862 - Karen Holbøll
 • 006874 - Lægerne Vesterbrogade 73 B
 • 018139 - Allerød Lægeklinik
 • 004693 - Jannie Sørensen & Camilla Sachs
 • 002933 - Familielægerne Valby
 • 018104 - Lægerne Espergærde Centret - LUKKET
 • 001686 - Lægerne Søborg Torv
 • 018678 - Bella Pitzner-Jørgensen
 • 010502 - Pernille Marie Koch - LUKKET
 • 007145 - Dein & Hentze
 • 019836 - Noer-Hansen & Stenum Poulsen
 • 002747 - Trine Jeppesen
 • 016160 - Hergel, Jønsen & Wildau
 • 009334 - Lægerne Kamillevej
 • 019291 - Lægerne i Vestergade
 • 016764 - Lægerne i Lundtofte
 • 004510 - Maja Larsen og Ninon Møller
 • 004529 - Finne, Riise og Aabenhus
 • 015180 - Lægehuset i Mørkhøj
 • 018821 - Helle Kjær & Andreas Højring
 • 003824 - Jette Willendrup
 • 004383 - Lægepraksis v/ Dorthe Kræmer
 • 002038 - Stig & Karin Bille Hansen
 • 004669 - Michele Saldo
 • 007919 - Hoffmeyer & Linde
 • 016896 - Lægerne Geels Plads
 • 014362 - Jesper Erichsen og Jens Drejer
 • 003263 - Alexandra Lenzberg Bjørn
 • 019496 - Lægerne Stengade 26 B
 • 014575 - Lægerne i Agervang
 • 000094 - Lægerne Aldershvilevej 124
 • 010251 - Flemming Christiansen
 • 006610 - Lund, Soot & Madsen
 • 001570 - Henrik Malling
 • 014710 - Kirsten Sander
 • 002577 - Ditte Dragsted
 • 000809 - Lægerne Valdemarsgade 8
 • 205338 - Bente Kühn Madsen, Søren Galatius
 • 003786 - Valby Lægehus
 • 004456 - Lars Aagaard Olsen
 • 016365 - Karsten Køber
 • 018856 - Lægerne Kongevejscentret
 • 016772 - Niels E. Damgaard & Anne G. Wøldike - LUKKET
 • 001619 - Lægerne Jernbane Alle
 • 009466 - Lægehuset Æblegården
 • 002054 - Nanna Hartmann
 • 002313 - Elena Jakobsen
 • 004839 - Annette Jørgensen - Gadehavegård
 • 007366 - Brandt & Ivarsson
 • 034223 - Klemensker Lægehus
 • 001074 - Stine Fjermedal Andersen
 • 004677 - Bettina Poulsen - LUKKET
 • 007587 - Henrik Suppli
 • 008028 - Skyttebo Lægeklinik
 • 001260 - Brinkmann, Nyholm & Krüger
 • 001473 - Mette Høi
 • 000841 - Ellen & Henrik Vedel
 • 010308 - B. Lund-Hansen & H. Vilandt
 • 004057 - Jesper C. Nielsen
 • 200662 - Ejnar Bundgaard Larsen
 • 001392 - Ole Steen Johansen
 • 005185 - Lægehuset Wagnersvej
 • 016713 - Tine Sonne-Holm
 • 007242 - Mette Dahl Sørensen
 • 007811 - Ludmila Gordienko
 • 004952 - Thomas Rasmussen - LUKKET
 • 001066 - Mette Heerfordt & Solveig Roug
 • 002011 - Jacoba Egholm Hansen
 • 010324 - Hastrup & Søndergaard
 • 000590 - Lægehuset Langesvej
 • 006572 - Lægerne Gammel Mønt
 • 000833 - Denker, Vindfeld & Toft-Skou
 • 012505 - Lægerne Måløv Hovedgade 69
 • 006769 - Lægerne Under Elmene
 • 014796 - Andersen, Christophersen og Møller
 • 018392 - Susanne Garne - LUKKET
 • 004588 - Lægerne Kildebakkegårds Alle
 • 001678 - Gunvor Iuel
 • 015369 - Erik Skovlund
 • 007560 - Lægehuset Amsterdamvej 2-4
 • 005118 - Tønnes Puntervold
 • 000167 - Åkirkeby Lægehus
 • 002224 - Tom Helm Petersen
 • 005533 - Mette D. Stokholm
 • 019763 - Allan Andersson
 • 016608 - Lægerne Gardes Allé
 • 007501 - Xuan Nhat Ngo & Thomas Christiansen
 • 010294 - Taarbæk Lægehus
 • 002143 - Naomi Meyer Henius
 • 007978 - Sarah Caspersen
 • 018554 - Karin Stausholm
 • 006653 - Anna Munkeboe & Lene Danielsen
 • 010561 - G. Sofsrud, C. Nickelsen & M. Joost
 • 008001 - Anders Dupont
 • 015970 - Lægerne Bytoften 3, 1.
 • 004359 - Nina Gregersen - Sundhedshuset
 • 010146 - Helle Salomon og Ida S. Bjerrum
 • 007889 - Eva Renard Bjerg
 • 005517 - Morten Randløv-Andersen
 • 000817 - Lægerne Amagerbrogade 18
 • 010332 - Lægerne Trædrejerporten
 • 003883 - Maja Kaltoft & Rasmus Jacobsen
 • 000302 - Karen Colliander
 • 000604 - Mygind, Øgard & Jørgensen
 • 003832 - Lægerne Langes Torv
 • 007536 - Lægerne Vinther & Hastrup
 • 002852 - Katja Torp
 • 204404 - Svend Lindenberg
 • 000175 - Tania Alminde
 • 002550 - Steffen Peter Bjerring
 • 006793 - Lægerne på Strandboulevarden
 • 018112 - Lægerne Kløvermarken 50
 • 002186 - Nanna Kohlbau
 • 018848 - Lægerne Rungstedvej 76
 • 001953 - Pia Kabrit
 • 001244 - Lægerne Markedsstræde
 • 003301 - Århusgade Lægehus
 • 016691 - Lægerne Kildestrædet
 • 008109 - Familielægerne i WTC
 • 001007 - Morten Sæther
 • 002658 - Louise Weimann Rasmussen
 • 008087 - Sydhavnens Lægehus
 • 018287 - Lægerne i Egedalsvænge
 • 002666 - Lotte Willumsen
 • 018686 - Lægehuset Højmose Vænge
 • 016470 - Henrik S. Ravn
 • 007846 - Lægerne i Porthuset
 • 007188 - Eva Bohnstedt Christensen
 • 005797 - Peter Torp
 • 018791 - Anders & Lise Petri - LUKKET
 • 004685 - Michael Dupont & Jytte R. Johansen - LUKKET
 • 016500 - Helen Bonnén
 • 004014 - B. Hansen, N. Møller & D. Pelvig
 • 010154 - Jette Hansen & Michael Seidenfaden
 • 016276 - Jan Hollensen
 • 010413 - Lægerne Heinig & Holtze
 • 004626 - Valby Lægeklinik
 • 001589 - Lægerne på Strøget
 • 001449 - Laura Lundby og Sune Tybjerg
 • 014494 - Karen Marianne Hansen
 • 010081 - Dragør Lægeklinik
 • 010456 - Lægehuset i Smørum
 • 007935 - Marie Villum Marker
 • 014729 - Anders Ammundsen
 • 004480 - Karen Margrethe Nissen
 • 002968 - Lægehuset Krumtappen
 • 008273 - Lægerne Østerfælled Torv
 • 007986 - Lene Lindholm Mortensen
 • 007994 - Torben Andersen
 • 003344 - Vedbæk Lægeklinik
 • 006734 - Lægehjørnet
 • 006580 - Lægeklinikken Nørre Farimagsgade 54
 • 003255 - Charlottenlund Lægehus
 • 002984 - Praksis 201
 • 002100 - Lægerne på Bryggen
 • 000450 - Maj Mortensen
 • 007838 - Lægehuset Vibe-Hastrup
 • 016969 - Lægerne 2920
 • 004804 - frb-lægehus
 • 015881 - Per Schiwe Nielsen
 • 016055 - Familielægerne Bytoften 2. sal
 • 016403 - Kirsten Terp Petersen & Morten Olsen
 • 008257 - Peter Elvang
 • 007250 - Torben Mahneke
 • 015601 - Klaus Petersen - LUKKET
 • 016012 - Claus Wegge
 • 019674 - Peter Haase
 • 018473 - Mikael Birch
 • 000027 - Birger Troels Andersen
 • 008311 - Fischer & Sederberg-Olsen
 • 001058 - Malene Graae
 • 016721 - Torben Pech
Region Midtjylland
 • 052027 - Lægerne Gasvej 5
 • 055301 - Hovedgård Lægeklinik
 • 057207 - Læge Sidse Kjærholm, Ry Sundhedshus
 • 057738 - Bondesen og Houe
 • 057916 - Lægehuset Engesvang
 • 058440 - Gunnar Axelgaard Aps - LUKKET
 • 059021 - Læge Michael Kirkeby Hoffmann
 • 059250 - Læge Michael Bruun
 • 061123 - Mikael Munk
 • 061654 - Skødstrup Lægepraksis
 • 061719 - Lægehuset i Glesborg
 • 063185 - Lægerne 1. Sal
 • 066028 - Lægehuset Søndergade
 • 066362 - Lægerne på Smedebakken
 • 066788 - Lægehuset Gl. Stillingvej 409
 • 067113 - Vivild Lægehus
 • 067962 - Lægehuset Banegårdspladsen 6
 • 067989 - Familielægen - Kløvervang - LUKKET
 • 068055 - Åbylægerne
 • 069507 - Lægehuset i Roslev
 • 070084 - Ilse Nielsen
 • 070327 - Lægerne Gehrt, Hjarsbæk og Nielsen
 • 070564 - Lægerne Stadion Alle 1
 • 070947 - Lægerne Nyholm og Albertsen
 • 070955 - Lægerne Rosbjerg og Henriksen
 • 058130 - Lægerne Vestergade 8
 • 058726 - Viggo Kragh Jørgensen - LUKKET
 • 058920 - Lægehuset Fonnesbæk
 • 059099 - Boelskifte, Aasborg og Hansen
 • 061107 - Lægerne Søndergade 13
 • 064726 - Lene Krogh - LUKKET
 • 065285 - Lægerne Hinneruplund
 • 066982 - Hansen, Isaksen og Saksø
 • 069345 - Lægerne Solsortevej
 • 057169 - Lægeklinikken Pulsen - LUKKET
 • 057592 - Lægehuset Videbæk
 • 057711 - Lægerne Nørregade 10, 1
 • 058890 - Vorgod Lægehus - LUKKET
 • 064114 - Lægerne i Skovby Aps
 • 065781 - Åbyhøj Lægehus
 • 070475 - Henrik Hassing
 • 070823 - Lægerne Fælledvej 9
 • 061034 - Allé Lægerne
 • 067199 - Auning Lægecenter
 • 069434 - Lægerne i Ørum
 • 069558 - Løgstrup Lægehus
 • 052736 - Lægerne Sundhedshuset 2. sal
 • 055506 - Lægeklinikken Apotekerbakken
 • 057991 - Lægerne Kousgaards Plads
 • 059048 - Poul Erik Hven - LUKKET
 • 061018 - Lægerne Tronholmen
 • 062448 - Lægerne i Risvangen
 • 064254 - Mårslet Lægehus
 • 064459 - Andersen, Kraghede, Melgaard Jensen
 • 066400 - Jesper Kjeldgaard
 • 067067 - Lægerne Bjarkesvej
 • 067121 - Læge Ole Juel Thiis Knudsen
 • 067490 - Marianne Ravn Rasmussen
 • 067873 - Læge Jon-Anders Evensen
 • 069302 - Læge John Samuelsen - LUKKET
 • 069949 - Lægerne i Møldrup
 • 070009 - Lægerne Odingården 1. sal
 • 070092 - Lægehuset Hasselvej
 • 066443 - Familielægerne i Holme
 • 058157 - Lægehuset Aulum
 • 058203 - Overgaard og Nissen
 • 066079 - Byens Lægehus
 • 067695 - Lægerne Jeppesen og Krogh - LUKKET
 • 070793 - Lægerne Preislers Plads 7
 • 057843 - Lægehuset, afdeling Vest, ikast
 • 070874 - Trøjborg Lægehus
 • 057282 - Viby Lægehus
 • 057142 - Læge Helena Grove
 • 064831 - Lægerne Østergade 30
 • 068160 - Merete Stigaard Astrup
 • 057150 - Falck Lægehus Sunds - LUKKET
 • 064904 - Lægerne i Langå
 • 064122 - Lægerne Østergade 29
 • 057053 - Lægehuset afd. Vest Brande
 • 070211 - Majgaard & Hornshøj - LUKKET
 • 066516 - Lægerne Mølledamsgade 1
 • 057975 - Lægerne Østergade
 • 067520 - Lægerne Skolegade 23 A
 • 065196 - Lægerne i Solbjerg
 • 067938 - Lægerne Rådhuspladsen
 • 065757 - Lægerne Morten Børupsgade 10,2 - LUKKET
 • 065854 - Lægerne Borggade
 • 057312 - Spjald Lægehus I/S
 • 065749 - Bente Tofte Jespersen - LUKKET
 • 067830 - Susanne Frogner, Lægeklinikken - LUKKET
 • 070378 - Lægerne i Karup
 • 067636 - Dorthe Marie Olsen
 • 069329 - Lægehuset i Frederiks
 • 052329 - Lægehuset Juelsminde
 • 065110 - Lægerne i Voldum
 • 069795 - Lægeklinikken i Stoholm
 • 069728 - Lægefællesskabet
 • 057118 - Familielægerne Viborg
 • 069736 - Læge Preben Dissing
 • 057428 - Læge Philipp Harbig
 • 067822 - Læge Bjarne Lauritsen
 • 057355 - Lægerne Krogh & Schnoor
 • 057819 - Lægehuset
 • 066036 - Lægehuset i Fårup
 • 070319 - Hørning Lægecenter I/S
 • 054321 - Lægerne Egevej
 • 065544 - Lægerne Nordre Strandvej
 • 057339 - Læge Mette Reinholdt Kristensen - LUKKET
 • 068020 - Lægerne Johansson Bechtold
 • 062928 - Lægerne Sallvej Aps
 • 067806 - Rosenholm Lægecenter
 • 065552 - Lægerne Svalevej
 • 068969 - Lægerne Bjerager og Juel
 • 066206 - Lægerne Smedegaarden
 • 070173 - Familielægerne
 • 069221 - Læge Mette Salomonsen
 • 070920 - Dorte Fisker
 • 067091 - Solvej Kyng - LUKKET
 • 066680 - Bylægerne Skanderborg
 • 067180 - Ryesgadelægerne
 • 057037 - Lægerne i Cityhuset I/S
 • 065455 - Søren Lager - LUKKET
 • 069272 - Lægerne i Lind
 • 070114 - Lægerne i Center for Sundhed
 • 070734 - Lægerne Eithz & Væsel
 • 057371 - Lægerne Thøgersen og Byskov
 • 069922 - Familielægen - Kløvervang
 • 069663 - Lægehuset i Thorsø
 • 069124 - Familielægerne Horsens
 • 061077 - Lægerne Valdemarsgade
 • 064289 - Henrik Willemoes Larsen
 • 061026 - Lægerne Busgadehuset
 • 070106 - Lægeklinikken Brotorvet
 • 061700 - Lægehuset Østergade
 • 057010 - Preben Malmos - LUKKET
 • 067350 - Lægerne Baandrup & Secher
 • 057177 - Tilst Lægehus
 • 054429 - Henrik Wibrand - Horsens Sundhedshus
 • 067466 - Bruno Melgaard Jensen
 • 070750 - Centrumlægerne Viborg
 • 070912 - Læge Josefine H. Lange
 • 052078 - Lægehuset i Tørring
 • 054240 - Læge Lene Bjerg - LUKKET
 • 063215 - Silkeborg Lægehus
 • 066613 - Midtbylægerne
 • 057193 - Lægerne Nørredige
 • 058939 - I/s Lægernes Hus afdeling Øst
 • 070858 - Lægerne Rolighedsvej - LUKKET
 • 068004 - Læge Susanne Lundberg
 • 057266 - Marselisborg Lægerne
 • 069310 - Lægerne Klinikgården
 • 068934 - Læge Charlotte Magnus
 • 070068 - Læge Jacob Laurberg
 • 067229 - Kolt Lægepraksis
 • 061689 - Vorup Lægehus
 • 067369 - Birgitte Thorsen, Lægeklinikken - LUKKET
 • 061913 - Lægerne i Tranbjerg
 • 052116 - Lægerne i Østbirk
 • 057541 - Læge Marie Geday
 • 063177 - Ry Lægehus
 • 067393 - Lægerne Asylgade
 • 065919 - Skejbylægerne Bech og Løvgreen
 • 069051 - Lægerne Tværgade
 • 066648 - Lægerne Banegårdspladsen 16
 • 062227 - Lægerne i Malling
 • 058904 - Henrik Askholm - LUKKET
 • 055433 - Lægeklinikken Juliussensvej
 • 058408 - Skafsgaard, Mukai og Schmidt
 • 057436 - Læge Birte Pedersen
 • 059188 - Lægerne Vesterager & Tved I/S
 • 053058 - Lægehuset i Uldum
 • 066524 - Lægerne Låsby
 • 065609 - Lægehuset Ryomgård
 • 067172 - Lars Faldborg
 • 065951 - Lægerne Skt. Olufs Gade
 • 069086 - Lægerne i Hørning
 • 059234 - Lægerne Bryggergade 10, 1.
 • 059110 - Susanne Schovsbo
 • 067164 - Bryrup Lægepraksis
 • 065161 - Bjarne Larsen - LUKKET
 • 070998 - Lægerne Rædershus
 • 067857 - Anette Malling - LUKKET
 • 065412 - Lægerne Brahe og Rykær
 • 064564 - Lægerne Elstedhøj - LUKKET
 • 069701 - Ans Lægehus
 • 052582 - Hedensted Lægehus
 • 066907 - Lægerne Rosenvangs Allé
 • 067474 - Lægerne Park Allé 5
 • 057487 - Læge Lene Hald
 • 057444 - Læge Mille B. Morberg
 • 055204 - Erik V. Næser
 • 067563 - Lægerne Vestre Strandalle
 • 058432 - Lægehuset Sdr. Felding - LUKKET
 • 066850 - Ejner Kjær
 • 058262 - Lægehuset i Kibæk
 • 067644 - Læge Kurt Chr Kvistgaard - LUKKET
 • 064017 - Lægerne Store Torv 6, Århus
 • 067946 - Lægeklinikken i Odder
 • 057274 - Struer Lægecenter
 • 067539 - Lægerne i Midtbyen
 • 070939 - Læge Erik Høgh
 • 066001 - Lægerne Papirfabrikken
 • 069132 - Læge Peter Krogh - LUKKET
 • 067849 - Kirsten Laursen
 • 066656 - Slemming, Fly og Mehnert
 • 057495 - Hanne Højtorp Sørensen
 • 058238 - Lægerne Sct. Jørgensgade i/s
 • 057126 - Vibycenterlægerne
 • 069191 - Lægerne Vestergade - LUKKET
 • 059129 - Lægeklinikken Enghaven
 • 058335 - Tinghuslægerne 1. sal - LUKKET
 • 061220 - Lægehuset
 • 070637 - Carsten Gundorf - LUKKET
 • 055093 - Ole Klitgaard - LUKKET
 • 069892 - Lægerne Stouby, Holm og Larsen - LUKKET
 • 057134 - Nordic Medicare Lægeklinik Lemvig - LUKKET
 • 069299 - Lægerne Rådhusgården 1. sal I/S
 • 059242 - Lægerne Kirkebakken - Henrik Stæhr
 • 058610 - Lægerne Munch og Rask
 • 057703 - Lægerne på Torvet I/S
 • 066915 - Læge Jens Michael Larsen
 • 052523 - Lægerne Sundhedshuset 3. sal vest
 • 067482 - Ove Ryom Petersen - LUKKET
 • 065218 - Lægerne Trangstræde
 • 057584 - Lægerne Skt. Clemens Bro
 • 069655 - Lægerne Realskolevej
 • 064599 - Lisbeth og Palle Tore Jørgensen - LUKKET
 • 057460 - Din læge Sisse Leth - LUKKET
 • 059064 - Lægerne Damgaard og Jakobsen - LUKKET
 • 269751 - Lars Lukman Christensen
 • 067733 - Familielægerne Store Torv
 • 058807 - Bruno Steen Christensen - LUKKET
 • 057533 - Tim Lægehus
 • 068926 - Sanne K. Dahm - LUKKET
 • 052809 - Lægerne 3øst Sundhedshuset
 • 058599 - Lægerne Eidner
 • 057800 - Lægerne i Bøvlingbjerg - LUKKET
 • 057517 - Læge Rikke Kristoffersen
 • 057835 - Lægerne Hvidbjerg - LUKKET
 • 068063 - Lægerne Sandvej og Lyngholm
 • 061573 - I/s Spentrup Lægepraksis
 • 061670 - Lægehuset Allingåbro
 • 059277 - Læge Lisbeth Falkenberg
 • 067601 - Peter Vognsgaard
 • 059161 - Regionsklinikken v. Trine Dahlgaard - LUKKET
 • 063681 - Lægerne Andersen og Kaltoft
 • 059269 - Lægehuset i Skive
 • 057258 - Læge Per Ginnerup
 • 065366 - Skåde Lægehus
 • 269182 - Lungemedicinsk & allergologisk klini
 • 061433 - Lægerne i Dronningborg
 • 057045 - Lægerne i Brande I/S
 • 057681 - Lægerne Nørregade 10, 2
 • 057231 - Læge Jannik Kruse Nielsen
 • 057568 - Familielægerne
 • 061735 - Ebeltoft Lægehus
 • 063746 - Lægerne Søndergade I/S
 • 278483 - Gynækolog Britt Ljungström - LUKKET
 • 069744 - Lægerne i Højslev
 • 057673 - Molslægerne
 • 057630 - Lægerne i Sunds
 • 065277 - Kirketerp, Warrer og Isaksen
 • 057290 - Læge Christina Terkelsen - LUKKET
 • 057657 - Læge Ane Søgaard
 • 067628 - Læge Carsten Kjellerup
 • 070556 - Midtbylægerne Arly Heide
 • 066834 - Annette V. Lund og O. Bülow Pedersen - LUKKET
 • 057088 - Læge Henrik Engberg Schjørring
 • 285498 - Børnelæge Lone Fiil Christensen
 • 057347 - Læge Dorte Landbo
 • 067148 - Steen Pennerup Ardest ApS - LUKKET
 • 057398 - Hvide Sande Lægehus
 • 066990 - Lægerne i Trige
 • 057185 - Ringkøbing Lægehus
 • 067202 - Lægerne Brabrandhus
 • 057924 - Lægerne i Tarm
 • 068071 - Birgit Morre Pedersen - LUKKET
 • 067334 - Jens Peter Geil
 • 069213 - Lægerne Idriss Kise
 • 057401 - Lægerne Vennelystparken 2016
 • 055263 - Kurt Bildstrup - LUKKET
 • 059056 - Lægerne Fleng & Sørensen
 • 063347 - Lægerne i Gellerup
 • 070505 - Lone E. Jørgensen
 • 057509 - Læge Kirsten Slemming
 • 058734 - Hans Asger Holmsgaard - LUKKET
 • 070165 - Lægerne i Thorning
 • 069108 - Lægerne Godsbanegade
 • 058653 - T. Smed Sørensen
 • 052043 - Lægerne i Ejstrupholm - LUKKET
 • 070963 - Læge Morten Krag
 • 052590 - Amalielægerne
 • 070890 - Lægerne Bjerre og Studstrup
 • 066745 - Lægerne Bøsbrovej
 • 067555 - Læge Steen Udholm
 • 057770 - Læge Niels Bjørn
 • 066265 - Erik Juul Henningsen
 • 070866 - Læge Elmira Christensen
 • 066826 - Lægerne Odensegade
 • 057851 - Lægerne i Ejstrupholm
 • 061085 - Kristin Kristiansdottir
 • 061069 - Torvets Lægehus
 • 057762 - Falck Lægehus Thyholm
 • 066672 - Lægerne Møllegade
 • 269972 - Neurolog Einar Bech
 • 068993 - Læge Dea Kehler Sadeghnia. - LUKKET
 • 057754 - Lægehuset i Nørre Snede
 • 057789 - Læge Anne Sloth
 • 069973 - Hasle Lægehus Læge Thomas Otbo
 • 067547 - Poul Grønbæk
 • 070971 - Læge Dorthe Deding
 • 066664 - Lægerne ved Banegården
 • 057908 - Lægerne Poulsgade
 • 057363 - Lægeklinikken Tordenskjoldsgade
 • 070025 - Mette Rimmen
 • 057576 - Lægerne Morten Børupsgade 10,2 - LUKKET
 • 066389 - Lægerne Park Alle 1
 • 062944 - Them Lægepraksis
 • 057894 - Læge Helle Kyrval
Region Nordjylland
 • 070432 - Karsten Lorentzen - LUKKET
 • 070688 - Lægerne Bjerre & Jacobsen
 • 070696 - Ulf Schlickewei Exner - LUKKET
 • 073423 - Lægerne Postvænget 1, Åbybro
 • 073946 - Praktiserende Læger i Hirtshals Aps
 • 074462 - Lægehuset i Vodskov
 • 075922 - Lægerne Kennedy Arkaden
 • 077305 - Arden Lægehus
 • 077534 - Lægerne Sløjfen
 • 075590 - Lægehuset Sæbygårdvej
 • 073911 - Lægehuset i Hals
 • 074454 - Lægeklinikken i Sulsted Aps
 • 076635 - Lægerne Aahaven
 • 076929 - Lægerne Aabos Plads
 • 077410 - Lægerne Hasseris Bymidte
 • 076333 - Midtbylægerne Aalborg
 • 074438 - Lægerne i Terndrup
 • 073164 - Lægerne i Sjællandsgade
 • 075442 - Lægerne i Skalborg
 • 075779 - Lægeklinikken Østerbro
 • 074810 - Lægehuset Dr. Ingridsvej
 • 075078 - Lægehuset Lille Borgergade
 • 077011 - Bolette Friderichsen
 • 076201 - Lægerne i Klarup
 • 077399 - Lægerne Chrestensmindevej
 • 077488 - Lægerne Vejgaard Sundhedscenter
 • 075647 - Lægerne i Øster Hornum
 • 077526 - Læge Lene Pejs Thomsen - LUKKET
 • 077682 - Nordic Medicare Lægeklinik Pandrup
 • 073148 - Lægerne Louise Plads
 • 077054 - Elisabeth Kellmer
 • 074500 - Lægehuset i Bjergby
 • 076279 - Birgitte og Terkel Lund Ovesen
 • 077070 - Nick Rasmussen, Tornhøjcentret
 • 073393 - Lægerne Mellem Broerne
 • 076147 - Jens Carsten Jensen - LUKKET
 • 077240 - H. C. Astrup
 • 067911 - Mariager Lægeklinik I/S
 • 076368 - Lægehuset i Skørping
 • 074179 - Lægerne i Nibe
 • 077321 - Rikke Nyborg
 • 076082 - Lægehuset Aalborg
 • 073288 - Lægerne Vesterbro Aps
 • 074365 - Lægerne i Svenstrup
 • 077801 - Lægerne i Hundborg
 • 077542 - Louise Hjelm
 • 079847 - Regionsklinik Storvorde - LUKKET
 • 076562 - Lægerne Bispensgade
 • 077461 - Lægerne Budolfi Plads
 • 073776 - Lægerne Kirkepladsen 1 C
 • 075337 - Lægerne i Gug
 • 074675 - Lægehuset i Hornum
 • 077143 - Lægehuset Støvring
 • 076473 - Per Hyldgård Jensen - LUKKET
 • 077712 - Dinah Høngaard
 • 075892 - Lene-Marie Axelgaard
 • 073725 - Lægerne i Fjerritslev - LUKKET
 • 076236 - Kirsten Hallager
 • 075876 - Lægehuset Østermarken
 • 077046 - Troels Mengel-Jørgensen - LUKKET
 • 077259 - Lægeklinik Lone Vestergaard
 • 079766 - Regionsklinik Øster Jølby
 • 077720 - Marianne Grosbøl-Rais - LUKKET
 • 077283 - Søren Kæseler Andersen
 • 069175 - Toldbodlægerne
 • 077216 - Lægehuset Søndergade - LUKKET
 • 076155 - Lægerne Vejgård Torv
 • 079812 - Regionsklinik Læsø
 • 077429 - Lægerne Bredgade - LUKKET
 • 077879 - Marisol Emborg
 • 074888 - Lægehuset Dronninglund
 • 290017 - Bjarne Lund Christensen.
 • 075728 - Lægeklinikken Vendia
 • 077615 - Nordic Medicare Lægeklinik Thisted
 • 074136 - Lægerne i Løgstør
 • 077798 - Lægerne Asylgade / Charlotte Brun
 • 077852 - Lægerne Wigh og Sveistrup
 • 073334 - Lægerne ved Sauers Plads
 • 074411 - Karsten Ewald og Jette Kinch
 • 076732 - Lægerne H. Nygaard og K. Lauridsen
 • 077739 - Lægerne Bendtzen og Sørensen
 • 077844 - Lægerne Vestergade
 • 285838 - Speciallægerne i Psykiatri
 • 294004 - Speciallæge psykiatri Irina Mejlhede
 • 077364 - Lægerne Boulevarden 30
 • 070742 - Erling Jørgensen - LUKKET
 • 073954 - Lægerne i Hjallerup
 • 076074 - Finn Thue Torp Aps
 • 077356 - Kenny Birk Bøtcher
 • 077658 - alles Lægehus Brovst
 • 077887 - alles Lægehus Aalborg
 • 073253 - Lægerne Dronning Christines Vej
 • 077941 - Lægerne i Storvorde - LUKKET
 • 078026 - Jakob Klitgaard Frederiksen - LUKKET
 • 077895 - Cathrine Johannessen
 • 077933 - William Baird
 • 077623 - alles Lægehus Hurup
 • 077674 - alles Lægehus Frederikshavn
 • 077666 - alles Lægehus Dronninglund
 • 079804 - Regionsklinik Sindal
 • 074705 - Tårs Lægehus
Region Sjælland
 • 022179 - Haarlevlægerne
 • 022837 - Lægeklinikken Skomagergade 11
 • 023302 - Lægehuset i Bjæverskov
 • 024287 - Anne Katrine Berner - LUKKET
 • 026913 - Lægehuset i Mørkøv
 • 031089 - Bro, Kaptain og Amuthan
 • 022551 - Allehelgensgade Lægehus
 • 023299 - Læge Preben Larsen - LUKKET
 • 026166 - Lægehuset i Høng
 • 030902 - Bojsen, Kramer & Lysdahl ApS
 • 023876 - Læge Christian P. Nielsen
 • 024236 - Mette Nørgaard
 • 032018 - Rosenkilde, Roested & Ovesen ApS
 • 023647 - Læge Karsten Andersen - LUKKET
 • 026263 - Lægecenter Korsør
 • 028274 - Læge Annette Houmand - LUKKET
 • 022411 - Gitte Haugaard - LUKKET
 • 023450 - Skensvedlægerne
 • 026808 - Lægernes Hus i Gørlev
 • 026832 - Lægerne i Kirkestræde
 • 027340 - Lægehuset ved Isefjorden I/S
 • 027626 - Claus Bache og Christina Møller I/S
 • 030449 - Lægehuset Stubbekøbing
 • 032220 - Lægehuset Lundby-Præstø
 • 032689 - Kariselægerne
 • 033073 - Læge Kim Kirknæs Færk - LUKKET
 • 023132 - Lægeklinikken v/Lissi Jangaard
 • 030503 - Lægehuset Rødby
 • 027731 - Bang, Müller og Mühlbrandt
 • 032514 - Læge Johannes Jørgensen - LUKKET
 • 022632 - Gundsølægerne
 • 024376 - Nordic Medicare Lægeklinik Horslunde
 • 022772 - Lægehuset i Havdrup
 • 024023 - Eva Gjessing
 • 022047 - H. Krisztina Jakobsen
 • 026611 - Toft, Kierstein & Gronemann
 • 022802 - Lægerne i Jyllinge
 • 023930 - Fuglebjerg Lægehus
 • 032433 - Lægerne Apotekerstræde 6, st. Aps
 • 023817 - Læge Jørgen Vinberg
 • 022616 - Lægerne Guldborgsund I/S
 • 028290 - Læge Birger Kreutzfeldt
 • 032751 - Lægerne Høst og Freiesleben - LUKKET
 • 024473 - Rikke Nørremark-Andersen
 • 032107 - Lægehuset Mogenstrup ApS
 • 026891 - Lægerne på Caspar Brands Plads
 • 032913 - Langebæk Lægehus
 • 033235 - Lægehuset Ostenfeldt
 • 032042 - Niels Caning
 • 024074 - Tune Sundheds og Lægecenter
 • 023922 - Hammer Niclasen - LUKKET
 • 032735 - Birgitte Meyer
 • 022276 - Læge Peter Wied
 • 027707 - Reventlow, Wolfhagen & Bendtsen
 • 023116 - Kim Brogaard - LUKKET
 • 023434 - Lægerne Bøgevænget
 • 026859 - Lægehuset i Svinninge
 • 022489 - Lægerne Worning, Trier & Lett
 • 027308 - Lægehuset i Regstrup
 • 023426 - Anne Villerslev
 • 026662 - Hartmann og Ahrensberg
 • 027332 - Lægehuset i Vig
 • 023183 - Søndre Lægehus
 • 022209 - Læge Jan Jørgensen
 • 225118 - Kirurgisk Klinik Solrød
 • 032727 - Gredal, Høegh-Guldberg & Schultz
 • 027820 - Læge Kell Eriksen
 • 024570 - Adam Bertelsen
 • 023590 - Lægehuset Dagmar
 • 022365 - Lægerne Algade 33
 • 023574 - Lægerne Lena Jensen og Thomas Ankjær - LUKKET
 • 032530 - Lægerne Rønnedevej
 • 024120 - Valeriya Birch
 • 023361 - Lægehuset Rønnede
 • 022241 - Læge Poul Erik Holst
 • 031011 - Lægehuset Glumsø
 • 022020 - Hundigelægerne
 • 027006 - Haslev Lægecenter
 • 027839 - Sofie Rohde & Jesper Trier
 • 024481 - Lægerne Rasmussen og Jensen
 • 022543 - Roskilde Lægehus
 • 023795 - Lægerne Britta og Søren Mollerup
 • 024511 - Lægerne Fasanvej
 • 022586 - Lægerne i Osted Aps
 • 026719 - Lægehuset Vestergade I/S
 • 022454 - Lægehuset i Viby S
 • 030465 - Lægerne Østerbro
 • 023264 - Holstedlægerne
 • 026875 - I/S Lægehuset i Jyderup
 • 028061 - Lægerne Kambskard og Holmenlund
 • 028223 - Helga Lind Nielsen & Stine Printz
 • 027219 - Lægerne Bjørch & Sinkjær - LUKKET
 • 027111 - Nørregaard, Lohmann og Knabe - LUKKET
 • 027901 - Lægerne Grøndalsvej
 • 027170 - Lægerne Jernbanevej
 • 026964 - Gisselmann & Nielsen
 • 027197 - Læge Henrik Kjærulff
 • 024066 - Katrine Rasmussen
 • 027049 - Lægehuset Smidstrupvej
 • 030953 - Stevnslægerne
 • 032808 - Bojsen & Simony
 • 024112 - Greve Lægehus
 • 023906 - Læge Hanne Lyngbæk - LUKKET
 • 032875 - Boberg, Christensen og Hogrefe
 • 024503 - Lægerne Solrød Center I/S
 • 027286 - Lægehuset i Fårevejle
 • 023256 - Læge Bent Reedtz Christiansen - LUKKET
 • 026557 - Lægerne P. H. Kahlke & S. Kabwa I/S
 • 032964 - Læge Jørgen Jørgensen
 • 033014 - Lægerne Sehested og Hagens I/S
 • 024759 - Mikkel Pasgaard Sundby
 • 022381 - Lægerne på Havnen
 • 024279 - Tina Hald Johansen
 • 024198 - Vores lægehus ved Hjorth og Grarup
 • 032255 - Øjvind Michael Jensen
 • 024171 - Lægerne Rosengade
 • 033154 - Læge Lars-Peter Ell
 • 032840 - Lægerne Pilegaard
 • 024341 - Nordic Medicare Lægeklinik Nakskov
 • 024422 - Herfølge Lægepraksis
Region Syddanmark
 • 037591 - Lægerne Solgården
 • 041734 - Lægerne J. B. Winsløws Vej
 • 041998 - Jacobilægerne
 • 042447 - Lægeklinikken Erik Falkø - LUKKET
 • 042552 - Almen medicinsk lægeklinik
 • 042781 - Lægehuset Ferritslev
 • 043028 - Klaus Höfle
 • 048631 - Lægerne i Oksbøl
 • 048984 - Lægerne Sct. Knuds Alle
 • 054380 - Lægerne Prinsessegade 8
 • 037931 - Lægernes Hus Langeskov
 • 038865 - Lægehuset Bellinge
 • 044695 - Lægerne i Løgumkloster
 • 041610 - Lægerne i Holkegade
 • 052035 - Lægekompagniet - LUKKET
 • 052841 - Lægerne Marielund I/S
 • 055409 - Lægerne Kaltoft og Rosbach
 • 040428 - Fionia Lægerne
 • 040649 - Lægerne i Hjallese
 • 045039 - Familielægerne i Gråsten
 • 053864 - Lægerne Vedelsgade 1
 • 054496 - Lægerne i Viuf
 • 049808 - Freitag, Pedersen & Tørnæs
 • 037826 - Lægerne Lærkevej
 • 040525 - Lægehuset i Fraugde
 • 041718 - Lægeklinikken Centrumpladsen
 • 042722 - Lægerne Lahnsgade
 • 042773 - Lægekompagniet Nordals
 • 042862 - Læge Birthe Nørby Madsen
 • 043036 - Sys Melchiors
 • 043044 - Lægerne Vestergade
 • 043052 - Regionsklinikken i Ølgod - LUKKET
 • 048895 - Lægehuset Nørre Torv
 • 049778 - Bent Steffensen - LUKKET
 • 049816 - Henrik Lykke - LUKKET
 • 050032 - Jacob Munkner
 • 043117 - Lægerne Langlihuset - LUKKET
 • 037869 - FænøSundlægerne
 • 038733 - Lægehuset Bondovej
 • 043095 - Lægerne ved Banegården
 • 053368 - Lægerne i Vamdrup
 • 043168 - Dinlæge.nu
 • 041750 - Læge Ines Milling
 • 053821 - Lægehuset Centrum
 • 044784 - Lægehuset Schaumann
 • 055352 - Lægerne Enghavevej 30
 • 045616 - Almen mediciner Peder J. Pilgaard
 • 045489 - Smits, Eckhoff og Berthou
 • 037966 - Lægerne i Centrum
 • 052051 - Lægehus Nord, Kolding
 • 037907 - Søndersø Lægehus
 • 054283 - Lægehuset Nyvej 6
 • 044032 - Lægehuset Tandsbjerg
 • 045748 - Michael Arnold Garsaae
 • 041955 - Gellert, Jakobsen & Kollander I/S
 • 050040 - Billund Lægeklinik
 • 038555 - Lægerne Enghavevej
 • 042315 - Lægehuset Havnepladsen
 • 042420 - Lægehuset Center Øst
 • 052183 - Lægerne Sønderåparken
 • 055166 - Lægerne Vissingsgade 21
 • 041793 - Thore Eriksen
 • 038601 - Lægerne i Marstal
 • 048682 - Lægerne i Nørre Nebel
 • 044253 - Lægehuset i Felsted ApS
 • 052965 - Lægerne i Jelling - LUKKET
 • 040460 - Lægerne Klosterbakken
 • 039497 - Lægehuset i Stenstrup
 • 041076 - Korinth Lægehus
 • 042951 - Lægerne Bjørnholdt og Gellert
 • 040703 - Rosengårdslægerne
 • 043206 - alles Lægehus Ølgod
 • 038962 - Lægerne Middelfartvej 129 I/S
 • 037974 - Arne Agertoft & Hanne Petersen
 • 037915 - Lægerne Banepladsen
 • 052655 - Lægekompagniskabet Venusvej 2
 • 042099 - Ida Gjessing
 • 042242 - Lægerne Haslund & Ingerslev
 • 042730 - Lægehuset Fuglesøen I/S
 • 045896 - Lægerne Margrethevej 6
 • 053511 - Lægerne Petersbjerggaard
 • 053430 - Lægerne Sct. Maria - LUKKET
 • 048658 - Lægerne i Vorbasse
 • 041580 - Lægehuset i Morud
 • 048267 - Lægerne Thues Vej
 • 044792 - Lægerne i Padborg
 • 041653 - Lægerne Ørstedsgade
 • 044776 - Tandslet Lægehus
 • 045756 - Lægerne Brylska og Pedersen - LUKKET
 • 044768 - Lægernes Hus Gråsten
 • 042978 - Lægerne Fredensvej
 • 041300 - Lægerne Fruens Bøge
 • 055123 - Vase, Juhl og Hansen
 • 043273 - Læge Sigrid B. Nielsen
 • 038156 - Lægerne Søgårdsvej
 • 045969 - Dorothee Paul
 • 040185 - Lægerne i Østergade
 • 040983 - Kirsten Wengler
 • 041785 - Lægerne i Hesselager
 • 040118 - Lægerne Næsbyhovedvej
 • 040851 - Citylægerne
 • 038652 - Lægerne i Nr. Lyndelse I/S
 • 042471 - Lægerne Sand og le-Fevre
 • 055344 - Familielægerne Sundhedshuset
 • 040681 - Rådhuslægerne-Hårby
 • 045713 - Rugkobbel Lægecenter
 • 041971 - Lægeklinikken i Erritsø - LUKKET
 • 040398 - Lægerne i Vindeby
 • 045578 - Lægerne Toftlund aps
 • 044806 - Rødding Lægehus
 • 041327 - Annette Tornøe
 • 053716 - Lægerne Dommergården
 • 038989 - Lægerne i Skårup
 • 044113 - Lægerne Ringgade I/S
 • 042544 - Lægerne i Gesten
 • 042927 - Lægerne Nørregade 22 A
 • 041866 - Lægerne Schmidt og Brødbæk
 • 042129 - Lægerne Englandsgade 8 - LUKKET
 • 039462 - Brenderup Lægehus
 • 040576 - Rene Milling Eriksen
 • 040177 - Tommeruplægehus
 • 042013 - Lægerne ved volden
 • 043230 - alles Lægehus Esbjerg
 • 044350 - Lægerne i Sundhedscentret
 • 041564 - John Witte
 • 040436 - Lægerne Willemoesvej
 • 042250 - Ørbæk Lægehus
 • 039268 - Lægerne Nyvej
 • 037842 - Glamsbjerglægerne
 • 041173 - Lægerne Allégade
 • 050253 - Helle Klint
 • 041483 - Jette Aaen & Ole Bjørn Rasmussen
 • 052884 - Rita Andersen og Birgitte Munk
 • 042609 - Damsgaards Lægeklinik
 • 266442 - Speciallæge Anders Gundorph Møller - LUKKET
 • 044164 - Lægerne i Bylderup Bov Aps
 • 040312 - Læge Trine Kemp
 • 050091 - Judy Platz Christensen
 • 040231 - Lægerne Kongensgade
 • 041513 - Jørgen Holm - LUKKET
 • 050164 - Bente K. Bertelsen
 • 054364 - Lægerne ved Marias Plads
 • 041033 - Lægerne Toldbodvej
 • 045535 - Lægerne Bispebroen 2B 2.
 • 049859 - Kirsten M. Beim - LUKKET
 • 043001 - Læge René Borup
 • 042412 - Lægehuset i Ullerslev
 • 244252 - Speciallæge Tomas Toft, Svendborg
 • 042161 - Gunhild Pontoppidan Föh
 • 043397 - Haderslev Lægeklinik
 • 043060 - Lægehus Midtbyen
 • 045004 - Skærbæk Lægehus
 • 246123 - Speciallæge Naja E. Jeppesen
 • 044709 - Lægerne Aastrupvej
 • 244104 - Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen
 • 038717 - Lægerne i Det Gule Pakhus
 • 042463 - Læge Jan-Ole Arnhold Aps
 • 042579 - Ahnfeldt-Mollerup, Inger
 • 038563 - Lægerne i Kværndrup
 • 043478 - Min Læge
 • 043249 - Lægerne Havborgvej
 • 049913 - Peter Petersen - LUKKET
 • 245674 - Kirsten Ilkjær
 • 042641 - Ahnfeldt-Mollerup, Peder
 • 044733 - Lægehuset Nørregade 40
 • 055247 - Lægerne Gydesen, Holm-Hansen og Skou
 • 041912 - Lægerne DoktorBorg
 • 044024 - Lægehuset i Vester Sottrup
 • 043192 - Focus Lægerne
 • 037893 - Lægehuset Skelvænget
 • 041904 - Eva Dahl Lauridsen
 • 050059 - Lægerne Kløvervej 10C
 • 055190 - Claus Olesen og Elin Franck
 • 042560 - Elsebeth Rasmussen
 • 043427 - Lægehuset Klostergården
 • 041696 - Mette Bjørn Henriksen
 • 042188 - Lægerne i Bjert
 • 042617 - Familielægerne i Kerteminde
 • 039357 - Lægerne i Vissenbjerg
 • 042900 - Lægehuset Østergade
 • 042226 - Odense Lægeklinik
 • 039489 - Lægerne Holsedore
 • 040622 - Lægehuset Nr. Broby
 • 052272 - Lægerne Syrenvej
 • 041947 - Lægerne Torvegade 5
 • 049646 - Lægerne Nørregade 22 - LUKKET
 • 037702 - Aaruplægerne
 • 054534 - Lægerne Nordås
 • 043311 - Lægerne i Gørding
 • 041343 - Holger-Henning Frahm Carlsen
 • 044717 - Møllegade Lægehus
 • 043419 - Lægerne ved Dammen - LUKKET
 • 045829 - Ulla Skov Andersen ApS
 • 054232 - Lægehuset Gunhilds Plads
 • 045446 - Lægehuset i Rødekro
 • 043435 - Lægehuset Danmarksgade 11 - LUKKET
 • 040789 - Familielægen Knage, Arnswood og Kaae
 • 044741 - Guderup Lægehus
 • 042056 - Læge Lene Mikkelsen
 • 043400 - Lægerne Victoria
 • 244244 - Neuropraksis Sønderborg
 • 037680 - Lægerne i Strib
 • 048992 - Lægehuset Fyrvej
 • 040924 - Læge Tine Dreijer Aps
 • 050172 - Morten Deigaard Bruun
 • 043559 - Jelling Lægehus
 • 040223 - Haarbylægerne
 • 043567 - Lægerne ved Dammen
 • 049611 - Læge Martin Andersen
 • 049638 - Jette Solevad - LUKKET
 • 052728 - Lægerne i Egtved
 • 054399 - Hans Hechmann
 • 042404 - Agerbæk lægehus - Zhanna Sandager
 • 045950 - Lægerne Laurids Skausgade
 • 041270 - Bjarne Hansen, Nina & Kurt Stokholm
 • 048534 - Lægerne Nygaardsvej - LUKKET
 • 048135 - Lægerne i Holsted
 • 041777 - Lægehuset Rudkøbing
 • 039926 - Lægehuset Aps.
 • 040355 - Lægerne i Harndrup
 • 044687 - Lægerne Perlegade 24
 • 042811 - Læge Martin Spange
 • 049697 - Lægerne Havnegade 39 B
 • 041637 - Cityklinikken
 • 040479 - Per Andersen
 • 044644 - Lægehuset i Gram til højreDato: 08.01.2020

Kl.MeddelseBruger
14:00[ Psykisk ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Urinveje ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Sociale problemer ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Andet sygdomsområde ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Andet anvendelsesområde ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Alment/uspecificeret ] blev fjernet fra [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Hjerte-kar-system ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Luftveje ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
14:00[ Muskel- og skeletsystem ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:56[ Øvrige (angiv hvilke) ] blev fjernet fra [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:50[ Andet ] blev fjernet fra [ Aktiviteter ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:48[ Formål ] blev opdateretTina Aa. Bjørnsholm
13:46[ DMDD A/S ] blev fjernet fra [ Kontaktpersoner ]Tina Aa. Bjørnsholm
12:58[ Individniveau ] blev tilføjet til [ PRO niveau ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:22[ Visitationsstøtte/behovsstratificering ] blev tilføjet til [ Hvad anvendes PRO-skemaerne til? ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:22[ Beslutningsstøtte ] blev tilføjet til [ Hvad anvendes PRO-skemaerne til? ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:22[ Kvalitetsmonitorering ] blev tilføjet til [ Hvad anvendes PRO-skemaerne til? ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:22[ Indrapportering til databaser og registre ] blev tilføjet til [ Hvad anvendes PRO-skemaerne til? ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:20[ Formål ] blev opdateretTina Aa. Bjørnsholm
09:20[ Øget behandlingskvalitet ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:20[ Øget patientoplevet kvalitet ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:20[ Ressourceoptimering ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Tina Aa. Bjørnsholm
09:20[ Organisatoriske gevinster ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Tina Aa. Bjørnsholm
08:39[ Udredning og diagnostik ] blev tilføjet til [ Aktiviteter ]Tina Aa. Bjørnsholm
08:34[ Alle lægehuse i valgte regioner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Tina Aa. Bjørnsholm
08:34[ Alle lægehuse i valgte kommuner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Tina Aa. Bjørnsholm
08:32[ Status ] blev ændret til [ I drift ].Tina Aa. Bjørnsholm

Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:25[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 22.08.2019

Kl.MeddelseBruger
09:32[ Øvrige (angiv hvilke) ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm

Dato: 08.08.2019

Kl.MeddelseBruger
10:47[ Status ] blev ændret til [ udbredelse ].Tina Aa. Bjørnsholm
10:46[ Status ] blev ændret til [ I drift ].Tina Aa. Bjørnsholm

Dato: 27.05.2019

Kl.MeddelseBruger
13:35[ Hjerte-kar-system ] blev fjernet fra [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:35[ Psykisk ] blev fjernet fra [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:35[ Luftveje ] blev fjernet fra [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:34[ Sygeplejerske ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:34[ Bioanalytiker ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:34[ Sekretær ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Hjerte-kar-system ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Psykisk ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Luftveje ] blev tilføjet til [ Sygdomsområder ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Depression ] blev tilføjet til [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Diabetes ] blev tilføjet til [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Hjerte-kar sygdom ] blev tilføjet til [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ KOL ] blev tilføjet til [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Depression ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Diabetes ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ Hjerte-kar sygdom ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:33[ KOL ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:30[ Speciallæge (angiv speciale) ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:30[ Psykolog ] blev tilføjet til [ Brugere ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:28[ Titel ] blev opdateretTina Aa. Bjørnsholm
13:28[ Volumen fritekst ] blev opdateretTina Aa. Bjørnsholm
13:28[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ ]. Før: [ 01.12.2018 ]Tina Aa. Bjørnsholm

Dato: 23.08.2018

Kl.MeddelseBruger
13:15[ Volumen fritekst ] blev opdateretTina Aa. Bjørnsholm
13:15[ Initiativets startdato ] blev ændret til [ 01.01.2016 ]. Før: [ ]Tina Aa. Bjørnsholm
13:15[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ 01.12.2018 ]. Før: [ ]Tina Aa. Bjørnsholm

Dato: 02.03.2017

Kl.MeddelseBruger
00:15[ Depression ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
00:15[ Diabetes ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
00:15[ Hjerte-kar sygdom ] blev fjernet fra [ Forløbsprogrammer ]Tina Aa. Bjørnsholm
00:12[ A-M. Norgreen & M. Holm Andersen, Allinge Lægehus, Christine Dissing, Kristine Engell-Kofoed, Valby Klinik, Christine B. Hilmand, Birgitte Rahbek, Henrik Pals, Martin Mellerup, Eisbo & Harding, Lægerne i Bartholinsgade, Lægerne Brøndbyøster Torv, Gert VTina Aa. Bjørnsholm

Dato: 18.02.2017

Kl.MeddelseBruger
12:52Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
12:52Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
12:52Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet

Dato: 02.02.2017

Kl.MeddelseBruger
12:29[ Susanne Lund & Morten Jensen, Bonde & Løkkegaard, Rudersdalklinikken,Runge&Middelfart, Humlebæk Lægecenter, Tine Lindinger & Thomas Saxild, Jørgen Meile, Anders Barkholt & Morten Bech, Lægerne Kongelundsvej 434, Lægerne Kanaltorvet 8, Kasper Reuther, SoTina Aa. Bjørnsholm

Dato: 23.01.2017

Kl.MeddelseBruger
10:35[ Hans Mikkelsen & Anne K.V. Jensen, Lægerne Kirkebjerg, Lars Ytte, Lægerne i Gammel Ølstykke., Lægerne Rungstedvej 83, Lægehuset Lundevej, Læge Birger Kreutzfeldt, Lægerne Høst og Freiesleben, Lægerne Middelfartvej 129 I/S, Bau-Madsen, Fricke og StavenuiTina Aa. Bjørnsholm