Personaletavler på plejecentre





Formål

Præsentation af udvalgte data fra omsorgssystemet på personale touch screeen tavler. Fx. triagering, medicin, cave samt stamdata.Tavlerne er integreret med KMD Nexus. Formålet er effektivisering og kvalitetssikring af arbejdsgange på plejecentre. Tavlerne er leveret af Incare.


Påbegyndt drift: 2016-03

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

Ca 200 borgere på tre plejecentre, herunder akutpladser/midlertidige plader


Kontaktpersoner

 • Lene Grosen
  Job: Gribskov Kommune - Tlf: 72497007 - E-mail: legro@gribskov.dk


Brugere

 • Sygeplejerske
 • Sosu-hjælper
 • Sosu-assistent

Lokaliteter

 • Kommune

Aktiviteter

 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Uddannelse, rådgivning og kommunikationsstøtte for sundhedspersonalet
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • PC
 • Web-portal
 • Integration med EPJ
 • Integration med EOJ

Parter - Ansvarlige

Region Hovedstaden
 • Gribskov Kommune
Andre ansvarlige
 • Incare

Parter - Anvendere

Region Hovedstaden
 • Gribskov Kommune



Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:25[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:25[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 18.02.2017

Kl.MeddelseBruger
13:03Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
13:03Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
13:03Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet