Demens - en indgang - videokonference

Formål

Visitationsmøder mellem specialer
Fælles visitation. 3 specialer, neurologi, geriatri, ældrepsykiatri. Foretager visitation af alt henvisning af demensudredning. Foregår via videokonference. Fordeler henvisninger 1 gang om ugen. Fagligt fora en gang om måneden.

1.De ugentlige visitationskonferencer:
Formål:
At sikre en ensartet visitation på tværs af specialer og udredningssteder.
Udgangspunktet for visitationen er en faglig vurdering af, i hvilket speciale patienten bedst udredes jvf. Regionens visitationsretningslinjer, foruden en vurdering af om patienten kan udredes i Hovedfunktion eller Regionsfunktion

2.De månedlige konferencer: Formål: En faglig drøftelse af udvalgte patienter, med henblik på fælles sparring / læring, og en sikring af, at vi gør tingene nogenlunde ens. Det er en forventning, at alle udredende enheder(geriatri, neurologi og ældrepsykiatri) over tid deltager med et antal patienter.


Påbegyndt drift: 2012-03

Volumen

Antal regioner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 8

Kliniske/faglige gevinster, Gevinster for patient/borger
Deltagere fra de 3 specialer neurologi, geriatri og ældrepsykiatrien. Personale fra i alt 7 hukommelsesklinikker deltager i regelmæssige diagnostikkonferencer ( 1 gang mdl.) og 1 læge fra hvert speciale deltager på ugentlig basis i visitationskonference pr. video. Det fungerer til alles tilfredshed. Er tidsbesparende og fremmer det tværfaglige samarbejde imellem specialerne og imellem sygehusene, incl. psykaitrien


Kontaktpersoner

 • Jette Gerner Hallauge
  Job: Sygeplejerske - E-mail: jegk@regionsjaellland.dk


Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Ergoterapeut
 • Sekretær

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret
 • Nervesystem
 • Psykisk

Forløbsprogrammer

 • Demens

Aktiviteter

 • Uddannelse, rådgivning og kommunikationsstøtte for sundhedspersonalet
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)

Teknologier

 • Udstyr til videokonference
 • PC

Parter - Offentlig-privat innovationssamarbejde: Ja


Parter - Ansvarlige

Region Sjælland
 • Region Sjælland
Andre ansvarlige
 • Psykiatrien Region Sjælland

Parter - Anvendere

Region Sjælland
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Neuro. Hukommelsesklinik, NAE
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Psykiatrien Region Sjælland
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Neuro. Hukommelsesklinik, SLA
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - ROS Hukommelsesklinik Amb.
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Hukommelsesklinik, RO
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Hukommelsesklinik, VO
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Ger. Hukommelsesklinik, Ros
 • Region Sjællands Sygehusvæsen - Fællesvis Demensudredning 99.0
Andre anvendere
 • Alle 7 hukommelsesklinikkerDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:20[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Lokalpsykiatri ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 23.07.2013

Kl.MeddelseBruger
07:53Projekt oprettetKarina Mai Walsh