Lifenet

Formål

Ambulancer sender EKG telemedicinsk til sengeafdeling S1 og kardiologisk bagvagt. Primære fokus er patienter med brystsmerter og/eller pludseligt indsættende åndenød. Herefter visiteres patienter direkte til AAUH ved akut behov for ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer. Såfremt der ikke er akut behov for ballonudvidelse visiteres patienten til nærmeste sygehus.

Kardiologisk visitator = skopvagt adviseres om præhospital EKG fra Falck ved alarm fra computer. Visitator håndterer EKG eftergældende retningslinjer, så patienten sikres hurtig diagnostik samt opstart af relevant behandling.


Påbegyndt drift: 2005-05

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

Uklart


Kontaktpersoner

 • Lene Sommerdahl
  Job: ·Konstituerende ledende lægesekretær, Kardiologisk Speciale, sengeafsnit S1, Aalborg UH - Tlf: 97 66 44 00 - E-mail: kariologisk@rn.dk

 • Søren Aagaard
  Job: Chefkonsulent, Den Præhospitale Virksomhed (DPV) - E-mail: schr@rn.dk


Brugere

 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Sygeplejerske
 • Sekretær
 • Patienter og borgere andre steder

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Hjerte-kar-system

Forløbsprogrammer

 • Hjerte-kar sygdom

Aktiviteter

 • Udredning og diagnostik
 • Diagnosticering
 • Fjernbehandling
 • Præhospitalsindsats

Teknologier

 • PC
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Offentlig-privat innovationssamarbejde: Ja


Parter - Ansvarlige

Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital - Aalborg Kardiologisk Sengeafsnit S2

Parter - Anvendere

Andre anvendere
 • Falck - ambulancetjenestenDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:26[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 26.02.2018

Kl.MeddelseBruger
13:13[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
13:13[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg
13:13[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 07.07.2017

Kl.MeddelseBruger
11:32[ Søren Aagaard ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Vibeke Flytkjær

Dato: 28.06.2017

Kl.MeddelseBruger
13:29[ Aalborg Kardiologisk Sengeafsnit S2 ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Vibeke Flytkjær
13:29Projekt oprettetVibeke Flytkjær