Trådløs minipacemaker

Formål

Patienten får inopereret en pacemaker. der er så lille, at den kan sidde inde i hjertet. Den er ledningsløs og får tilført energi fra et lille ultralydsapparat, der indopereres andet steds i brystkassen.
Pastienten får en monitor med hjem, som skal placeres i det rum, hvor han sover. Herfra kan der så sendes data til Pacemaker-ambulatoriet via mobilnet eller internet.


Påbegyndt drift: 2005-05

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

Ikke angivet


Kontaktpersoner

 • Inger Thomsen
  Job: Kardiologisk speciale, AalborgUH


Brugere

 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Sygeplejerske
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Hjerte-kar-system

Forløbsprogrammer

 • Hjerte-kar sygdom

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering

Parter - Ansvarlige

Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital - Aalborg Kardiologisk Sengeafsnit S2
Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:26[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 15.03.2018

Kl.MeddelseBruger
13:04[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
13:04[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg
13:04[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 30.06.2017

Kl.MeddelseBruger
14:34[ Aalborg Kardiologisk Sengeafsnit S2 ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Vibeke Flytkjær
14:34Projekt oprettetVibeke Flytkjær