Videokonsultation til neurorehabilitering

Formål

Anvendelse af videokonsultationer med deltagelse af pårørende via video bl.a. til langtidsindlagte patienter i neuro-rehabiliteringsforløb.


Initiativets startdato: 2016-06
Forventet slutdato:

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

Ikke angivet


Kontaktpersoner

 • Betty Bjerre
  Job: Afdelingssygeplejerske, Neuroenhed Nord, Neurorehabilitering Brønderslev


Brugere

 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Patienter og borgere andre steder

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Nervesystem

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Kommunikationsstøtte til patienten
 • Uddannelse, rådgivning og kommunikationsstøtte for sundhedspersonalet
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Træning og rehabilitering

Teknologier

 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Projektejere

Region Nordjylland
 • Regionshospital Nordjylland - Brø Neurorehabilitering

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
 • PårørendeDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:26[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 04.04.2018

Kl.MeddelseBruger
13:10[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg
13:10[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
13:10[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 06.07.2017

Kl.MeddelseBruger
13:07[ Brø Neurorehabilitering ] blev tilføjet til [ Projektdeltagere ]Vibeke Flytkjær
13:07Projekt oprettetVibeke Flytkjær