Streamcom - Videostream fra ambualancer til klinik

Formål

Formålet er at anvende ressourcerne præhospitalt mest hensigtsmæssigt. Herudover sætter det patienten i centrum således denne kan få specialiseret behandling tidligere i den præhospitale indsats og ydermere i visse tilfælde kan patienten afsluttes på stedet.
Det anvendes også til visitation af patienter til rette hospital

Der er installeret router i ambulancerne og fastmonteret loftskamera (10 ambulancer) som kan sende livestream til relevant modtager. Modtageren kan tilgå streamcom på regional pc, hvis denne er oprettet som bruger i form af en browserløsning.


Påbegyndt drift: 2016-01

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 3

Ikke angivet


Kontaktpersoner

 • Søren Aagaard
  Job: Chefkonsulent, Den Præhospitale Virksomhed (DPV) - E-mail: schr@rn.dk


Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Sygeplejerske
 • Øvrige (angiv hvilke)

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Diagnosticering
 • Monitorering og overvågning
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Præhospitalsindsats

Teknologier

 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Web-portal

Parter - Ansvarlige

Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital

Parter - Anvendere

Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital - Alb Neurologisk afd.
 • Aalborg Universitetshospital - Alb Børneafdeling
Andre anvendere
 • Falck - ambulancetjenestenDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:26[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 06.04.2018

Kl.MeddelseBruger
11:37[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
11:37[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg
11:37[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 07.07.2017

Kl.MeddelseBruger
11:26[ Aalborg Universitetshospital ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Vibeke Flytkjær
11:26[ Aalborg Universitetshospital, Alb Neurologisk afd., Alb Børneafdeling ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Vibeke Flytkjær
11:26Projekt oprettetVibeke Flytkjær