MitFokus

Formål

Interaktiv informationsapp til børn omkring ADHD og medicinsk behandling heraf.


Initiativets startdato: 2015-10
Forventet slutdato:

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

En større gruppe børn og unge udredes for og diagnosticeres med en opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ ADD). En stor procentdel af disse børn og unge tilbydes, som en del af det samlede behandlingstilbud, opstart og opfølgning af medicinsk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse.

BUC, RM, har behandlingsansvaret for en stor gruppe af disse børn og unge i medicinsk behandling.

I skolebørn Herning- Viborg følges aktuelt omkring 450 børn i alderen 7-14 år i medicinsk behandling. I det samlede BUC, RM, er dette tal over 2000. Størstedelen af disse børn og unge er netop i farmakologisk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse.


Kontaktpersoner

 • Tine Vesterby
  Job: Overlæge BUC, RM. - Tlf: 29826323 - E-mail: Tineve@rm.dk


Brugere

 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Psykisk

Forløbsprogrammer

 • Andet (skriv hvilket)

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter

Teknologier

 • Smartphone
 • Tablet
 • App

Parter - Offentlig-privat innovationssamarbejde: Ja


Parter - Projektejere

Region Midtjylland
 • BUC i RM, Viborg - Restgrp (konv)- BUC i RM, Viborg
Andre projektejere
 • Arosii
Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:26[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:26[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 06.04.2018

Kl.MeddelseBruger
12:42[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
12:42[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg
12:42[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 09.08.2017

Kl.MeddelseBruger
15:27[ Restgrp (konv)- BUC i RM, Viborg ] blev tilføjet til [ Projektdeltagere ]Tine Vesterby
15:27Projekt oprettetTine Vesterby