Videokonferencer for udskrivelse af neuro-rehabiliteringspatienter

Formål

Regionshospitalet Skive udvidede sit optageområde kraftigt i 2009, hvilket medførte nedgang i deltagende kommunale visitatorer i udskrivningskonferencer, og det var samtidig meget omkostningsfuldt for kommunerne. Derfor ønskede man at indføre videokonferencesystem til brug for udskrivningskonferencerne. Videokonferencesystemet bruges, når patienter, hospital og kommune sammen skal planlægge patientens udskrivning fra et af neurorehabiliteringsafsnittene til fortsat kommunal pleje og træning.


Påbegyndt drift: 2009-01

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 4
Antal sygehuse, der deltager: 1

2014: Ud af 452 indlagte patienter, blev der afholdt videokonference i ca. 380/400 tilfælde.


Kontaktpersoner

  • Niels Estrup Andersen
    Job: Ingeniør, Hammel - Tlf: 21515293 - E-mail: nilane@rm.dk


Parter - Ansvarlige

Region Midtjylland
  • Regionshospitalet Viborg, Skive - Restgrp (konv)- Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup
Andre ansvarlige
  • Hospitalsenhed Midt

Parter - Anvendere

Region Midtjylland
  • Skive Kommune
  • Randers Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Holstebro Kommune
Andre anvendere
  • Region Midtjyllands afdeling for regionalt sundhedssamarbejdeDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Akutafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Lokalpsykiatri ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Kommune ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Almen praksis ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Hospitalsafdeling ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]
12:21[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Ambulatorium ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 31.08.2018

Kl.MeddelseBruger
10:12[ Status ] blev ændret til [ I drift ].Mette Halkier Laurien
09:24[ Niels Estrup Andersen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Mette Halkier Laurien
08:49[ Ulla Bleshøy ] blev fjernet fra [ Kontaktpersoner ]Mie Borch Dahl Kristensen

Dato: 05.09.2017

Kl.MeddelseBruger
10:53[ Status ] blev ændret til [ projekt ].Niels Estrup Andersen