Digital registrering af TOBS og Ændringsskema

Formål

Monitorering af borgers tilstand til tidlig opsporing for at forebygge indlæggelser og funktionsforværringer.


Påbegyndt drift: 2016-10

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

Der er udført over 1000 digitale TOBS og ÆS registreringer. Alt plejepersonale i udegrupperne er opsat til at benytte systemet på borger kendt af hjemmeplejen. Implementering til inde områderne er påbegyndt.


Kontaktpersoner

 • Karin Juhl
  Job: Telemedicinsk implementeringssygeplejersker - Tlf: 30587673 - E-mail: kjuh@favrskov.dk


Brugere

 • Sygeplejerske
 • Sosu-hjælper
 • Sosu-assistent

Lokaliteter

 • Kommune

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret
 • Fordøjelsessystem
 • Øje
 • Øre
 • Hjerte-kar-system
 • Muskel- og skeletsystem
 • Luftveje
 • Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt
 • Urinveje
 • Sociale problemer

Aktiviteter

 • Monitorering og overvågning
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Smartphone
 • App
 • Web-portal

Parter - Ansvarlige

Region Midtjylland
 • Favrskov Kommune

Parter - Anvendere

Region Midtjylland
 • Favrskov KommuneDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:27[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:27[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 26.04.2018

Kl.MeddelseBruger
13:15[ Titel ] blev tilføjetLone Høiberg
13:15[ Formål ] blev tilføjetLone Høiberg
13:15[ Volumen ] blev tilføjetLone Høiberg

Dato: 07.11.2017

Kl.MeddelseBruger
09:37[ Favrskov Kommune ] blev tilføjet til [ Ansvarlige ]Lærke Kaae Pedersen
09:37[ Favrskov Kommune - Hjemmepleje / sundhedsenhed ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Lærke Kaae Pedersen
09:37[ Andre deltagere ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Lærke Kaae Pedersen
09:37[ Kommunale afdelinger ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:37[ Hjemmepleje / sundhedsenhed ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:36[ Formål ] blev tilføjetLærke Kaae Pedersen
09:36[ Volumen ] blev tilføjetLærke Kaae Pedersen
09:36[ Påbegyndt drift dato ] blev ændret til [ 01.10.2016 ]. Før: [ ]Lærke Kaae Pedersen
09:36[ Titel ] blev tilføjetLærke Kaae Pedersen
09:28[ Status ] blev ændret til [ I drift ].Lærke Kaae Pedersen
09:28Projekt oprettet
09:28[ Almen praksis ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Kommunale afdelinger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Hospitalsafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Akutafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Ambulatorium ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Plejeboliger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Plejecenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Sundhedscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Social institution ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Træningscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen
09:28[ Hjemmepleje / sundhedsenhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lærke Kaae Pedersen