Net4Care

Formål

De vestlige industrilande står over for en række udfordringer: Højere levealder, et stigende behov for at reducere væksten i de offentlige omkostninger samt øget hyppighed af livsstilssygdomme og kroniske folkesygdomme. Samtidig stiller borgerne krav til et effektivt og fleksibelt sundheds- og velfærdsvæsen. IKT og ændret organisering af arbejdet i sundhedssektoren indgår som et centralt element i at møde udfordringerne, men status er, at vi i dag er langt fra effektivt at kunne skabe bedre og billigere tilbud baseret på omfattende og accelererende brug af IKT. Net4Care vil udvikle en række modeller med et sæt af arkitekturer og grænseflader for telemedicinske løsninger og modeller for IKT-understøttet organisering på tværs af eksisterende afdelinger, hospitaler og sektorer. Disse modeller skal støtte virksomheder, hospitaler og regioner i effektivt at udvikle, implementere og drifte nye telemedicinske løsninger. De private firmaer vil ydermere i samarbejde med Net4Care arbejde med at udvikle rådgivning vedr. integrering både på teknisk og organisatorisk plan, en national sundhedsservice netbutik, sundheds-app’s til netbutikken, supportvirksomhed med fokus på det tekniske såvel som det sundhedsmæssige.

Visionen er at bidrage til, at Danmark i fremtiden får et borgernært, ”allestedsnærværende” sundheds- og velfærdsvæsen, som gennem innovativ udvikling af IKT, organisation og fysiske rammer indfrier borgernes forventninger om effektive ydelser af høj kvalitet. Ydelser, der leveres når og hvor, borgeren ønsker det.Net4Care projektet vil accelerere udviklingen og leveringen af skalerbare og billigere sundhedsservices og skabe et nyt marked for (infrastruktur) moduler til sådanne services. Projektet skaber herved en forretningsmæssig værdi for private virksomheder, som gennem deres (nye) produkter og services, er med til at skabe en øget værdi for sundhedsvæsenet samt patient/borgere. Generelt har projektet medvirket til læring om området for alle involverede parter, samt givet erfaringer som kan bruges i senere projekter. En god telemedicinsk infrastruktur skaber den tekniske ramme for forbedringer – både i forhold til kliniske arbejdsgange og i forhold til overblik over og håndtering af tværsektorielle behandlingsforløb. Denne effekt er således kun indirekte afledt af projektet. Vi forventer at brugen af Net4Care i storskalaprojekterne Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) og Hjemmemonitorering for KOL-patienter i Nordjylland (Telecare Nord) vil begynde at realisere positive effekter for patienter og medarbejdere. At Net4Care-infrastrukturen er tænkt ind i det eksisterende landskab, giver mulighed for at udforme kommende forsknings- og udviklingsprojekter, så udviklede prototyper matcher de strukturer, en endelig løsning skulle passe ind i. Dette kan vise sig at blive det vigtigste resultat fra projektet.


Initiativets startdato: 2010-10
Forventet slutdato: 2012-09

Volumen

En række udannelses institutioner såsom KU, SDU, IHA og AU har anvendt prototyperne til at undersøge hvordan disse kan anvendes i praksis. Projektet Connect2Care vil anvende prototyperne bl.a. i et projekt sammen med firmaet Sekoia hvor man vil anvende det til en test i Holstebro Kommune. Det nøjagtige antal borgere er ikke kendt endnu.


Kontaktpersoner

  • Simon Bo Larsen
    Job: Senior og forsknings- og innovationsspecialist - Tlf: 23382196 - E-mail: simon.larsen@alexandra.dk


Link til yderligere information

http://caretechinnovation.dk/projekter/net4care/index.htm

Brugere

  • Administration, uddannelse, forskning

Aktiviteter

  • Andet

Teknologier

  • Anden teknologisk løsning

Parter - Projektejere

Andre projektejere
  • Caretech Innovation, Alexandra Instituttet

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
  • Datalogisk Institut, Aarhus UniversitetDato: 18.12.2019

Kl.MeddelseBruger
08:00[ Lea Bek ] blev tilføjet til [ Redigeringsberettigede ]Mie Borch Dahl Kristensen
07:58[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2019-12-18 07:58:36 +0100 ]. Før: [ ]Mie Borch Dahl Kristensen
07:58[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Mie Borch Dahl Kristensen
07:58[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Mie Borch Dahl Kristensen
07:58[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Mie Borch Dahl Kristensen
07:58[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Mie Borch Dahl Kristensen

Dato: 31.10.2013

Kl.MeddelseBruger
13:50Projekt oprettetPuk Skovgaard Mikkelsen