HemoLab@Home

Formål

HemoLab@Home har til formål at designe et telemedicinprodukt baseret på en medicinsk måleenhed, der kan måle parametre relateret til blodsygdomme.
Patienter med blodsygdomme sparer egen og hospitalspersonalets tid ved at foretage målinger i hjemmet. I dag skal mange patienter bruge tid og kræfter på at køre 50-100 km for at få målt deres blod. En måling der skal foretages op til flere gang hver måned. Sådan vil det nødvendigvis ikke være i fremtiden, hvis visionen bag projektet HemoLab@Home realiseres.
Løsningen er muligvis en telemedicinsk enhed, som patienten selv foretager målinger med, for derefter automatisk at sende dataene til hospitalet. En telemedicinsk løsning kan reducere antallet af hospitalsbesøg til fordel for både hospitalsvæsen og patienter. Projektet vil tage fat på såvel tekniske udfordringer som organisationelle udfordringer. I forbindelse med de tekniske udfordringer vil vi undersøge enhedens brugergrænseflade, datakommunikationen samt integrationen med hospitalets eksisterende systemer. Hvad angår de organisationelle udfordringer drejer det sig om interaktionen mellem patienten og enheden, kommunikationen mellem patienten og lægen samt interaktionen mellem læge, hospitalets eksisterende systemer og den information enheden bidrager med.
Projektet er afsluttet og yderligere information samt evaluering kan findes under rubrikken 'Links til yderligere information'.


Initiativets startdato: 2010-02
Forventet slutdato: 2011-04

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

Der blev udviklet en prototype, men den kom aldrig i pilotdrift, så ingen brugere har testet den


Kontaktpersoner

 • Gunnar Kramp
  Job: Senior Concept Developer, Alexandra institutet - Tlf: 23 66 97 29 - E-mail: gunnar.kramp@alexandra.dk


Link til yderligere information

http://caretechinnovation.dk/projekter/hemolab/index.htm
http://caretechinnovation.dk/projekter/hemolab/HemoLab%20at%20Home-projektevaluering.pdf

Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Almen praktiserende læge
 • Patienter og borgere andre steder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Blod-, lymfe- og immunsystem

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Monitorering og overvågning

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering

Parter - Projektejere

Andre projektejere
 • Caretech Innovation, Alexandra Instituttet

Parter - Projektdeltagere

Region Midtjylland
 • Århus Amtssygehus - Hæmatologisk afd. R, Århus AmtssygehusDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.09.2018

Kl.MeddelseBruger
13:43[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
13:43[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-10 13:43:42 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup