Diabetiske komplikationer

Formål

Formålet med projektet har været at belyse anvendelsen af måleapparatet Vagus™ i almen praksis og hjemme hos patienter, samt brugernes oplevelser med undersøgelsen. Langt størstedelen af de ca. 200.000 type 2 diabetikere, der er i Danmark, tilses af privatpraktiserende læger. Danske og internationale vejledninger anbefaler at alle diabetikere én gang årligt undersøges grundigt ved en såkaldt statusundersøgelse, og det forventes at en test for DAN vil indgå i denne undersøgelse. I praksis er det dog ikke muligt at undersøge den stærkt voksende population af diabetikere efter forskrifterne. Dette skyldes at en undersøgelse foretaget med den nuværende teknologi, som kun eksisterer på få sygehuse, er kostbar, besværlig og kan tage timer at udføre. Til sammenligning kan den anbefalede undersøgelse udføres med det håndholdte måleapparat Vagus™ på minutter i ambulatoriet, almen praksis eller sågar i patientens eget hjem.

Projektet har vist, at Vagus™ under de forudsætninger, som har været til stede i projektet, kan anvendes hos såvel lægepraksis som i patientens hjem. Projektet har bidraget både til forskning, forretningen omkring Vagus™ og samfundsmæssigt i forbindelse med fokus på risikostratificering af diabetikere for tidlig opsporing af senkomplikationer. Den forventede effekt for patienterne vil være stor ved en national udrulning. Projektet har bekræftet, at det muligt at flytte hospitalsbaserede undersøgelser ud til de praktiserende læger og derfra ud til borgerne i eget hjem, til gavn for såvel brugerne som samfundet. Projektet har afstedkommet ny læring om forskning og virkeliggørelse af telemedicinske visioner. Der er samtidig blevet opbygget viden om mulighederne i den anvendte antropologiske metode, og om hvorledes feltarbejde og analyse kan anvendes i projekter som dette.

Projektet er afsluttet med afslutningsrapport (nedenstående link)


Initiativets startdato: 2010-08
Forventet slutdato: 2011-12

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1
Antal læger, der deltager: 1

Realiseret antal kontakter pr. år: 10


Kontaktpersoner

 • Hans Christian Damgaard
  Job: Projektleder, IT-udvikling, Region Midtjylland - Tlf: +45 2327 1878 - E-mail: hansda@rm.dk


Link til yderligere information

http://www.alexandra.dk/dk/labs/downloads/pervasive%20healthcare/faktaark_diabetiske_komplikationer.pdf
http://www.caretechinnovation.dk/projekter/diabkomp/Diabetiske_Komplikationer-projektevaluering.pdf http://www.caretechinnovation.dk/projekter/diabkomp/index.htm

Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Almen praktiserende læge
 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Sygeplejerske
 • Patienter og borgere andre steder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling
 • Almen praksis

Sygdomsområder

 • Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt

Forløbsprogrammer

 • Diabetes

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Anden teknologisk løsning
 • Integration med lægepraksissystem

Parter - Projektejere

Andre projektejere
 • Caretech Innovation, Alexandra Instituttet

Parter - Projektdeltagere

Region Midtjylland
 • Aarhus Universitetshospital - Diabetes og Hormonsygdomme Sengeafdeling
 • 066079 - Byens LægehusDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.09.2018

Kl.MeddelseBruger
14:13[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
14:13[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-10 14:13:45 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup