MIKAT

Formål

En stor procentdel af den danske befolkning lider af angst- og livsstilsrelaterede forstyrrelser i en sådan grad, at det har en negativ indflydelse på livskvaliteten. Projektet MIKAT vil introducere et værktøj til at formidle og understøtte behandlingen af psykiske adfærdsforstyrrelser. Målet med projektet er at udvikle et mobilt værktøj, der kan bruges uafhængigt af situation og lokation. Helt konkret må værktøjet derfor tilbyde patienten en evne til både at tænke og handle anderledes via bio-feedback – nærmere bestemt: Evne til at forstå angsten igennem monitorering via sensorteknologi og visuel fremstilling. Mulighed for at reagere og kontrollere anfaldet igennem øvelser på eksempelvis en mobiltelefon. Støtte til at fastholde oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende angstsituationen.I løbet af projektet har projektgruppen erfaret, at den oprindelige idé med at udvikle en ”angst detektor” som kunne detektere et forestående angstanfald ikke var den rigtige løsning til målgruppens problemer. Derfor blev fokus drejet over mod hvordan et mobilt hjælpeværktøj kan assistere brugeren hhv. før, under og efter angstanfald.

Projektet har behandlet en række teknologiske udfordringer og muligheder i relation til brug af bio-feedback. Der er påvist en korrelation mellem angst og forskellige målbare fysiologiske parametre; eksempelvis HRV. Ydermere har projektet skitseret adskillige typer af bio-sensorer, samt hvilke typer af data disse sensorer kan opsamle, og hvorledes disse data kan anvendes i forhold til detektering af angst. Endelig har projektet implementeret to af disse målinger i prototypen. Caretech Innovation vil undersøge muligheden for at kunne anvende den udviklede sensorplatform indenfor andre domæner.AB Research arbejder hen imod at få markedsført et produkt til personer med angst-relaterede problemstillinger.Generel læring for alle involverede


Påbegyndt drift: 2010-01

Volumen

Angst ramte deltog i udviklingen


Kontaktpersoner

 • Svend Rostgaard Thielsen
  Job: Projektleder, Caretech Innovation, Alexandre Instituttet - Tlf: 30698677 - E-mail: svend.thielsen@alexandra.dk


Link til yderligere information

http://caretechinnovation.dk/projekter/mikat/index.htm

Brugere

 • Psykolog
 • Patienter og borgere andre steder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Sygdomsområder

 • Psykisk

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Diagnosticering
 • Monitorering og overvågning
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Smartphone
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Ansvarlige

Andre ansvarlige
 • Caretech Innovation, Alexandra Instituttet

Parter - Anvendere

Andre anvendere
 • Ingeniørhøjskolen i Århus; Psykologcentret VIVA; AB Research; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Jysk PsykologcenterDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 05.11.2013

Kl.MeddelseBruger
15:25Projekt oprettetPuk Skovgaard Mikkelsen