Horsens på Forkant med Sundhed

Formål

”Horsens på Forkant med Sundhed” er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt med fokus på fremtidens behandling af og kommunikation med kronisk syge borgere i Horsens Kommune. Projektet skal føre til udviklingen af næste generation af telemedicinske løsninger i kraft af ”Sundheds-hotspottet” udviklet på baggrund af brugernes behov. Det tværsektorielle værktøj skal på én gang fremme samarbejdet imellem sundhedssektorerne og forbedre borgernes muligheder for at mestre egen sygdom. Samfundsøkonomisk ph.d. fra SDU COHERE samt ph.d. om sygeplejerskers teknologiforståelse fra AU Institut Æstetik og Kommunikation forventes offentliggjort i udgangen af 2016.

Horsens på Forkant udløber fra projekterne TeleKOL I og TeleKOL II på Hospitalsenheden Horsens.


Initiativets startdato: 2013-09
Forventet slutdato: 2015-08

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 1

313 borgere randomiseret til projektet.
Halvdelen til telemedicinsk behandlingsforløb (intervention) og halvdelen til almindeligt behandlingsforløb (kontrolgruppe).


Kontaktpersoner

 • Wenche Svenning
  Job: Projektleder, Kvalitet og Sundheds-it i Region Midtjylland - Tlf: 23 28 28 16 - E-mail: wenche.svenning@rm.dk


Link til yderligere information

www.horsenspaaforkant.dk

Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Almen praktiserende læge
 • Sygeplejerske
 • Sosu-hjælper
 • Ergoterapeut
 • Administration, uddannelse, forskning
 • Patienter og borgere andre steder
 • Fysioterapeut
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling
 • Kommune

Sygdomsområder

 • Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt
 • Hjerte-kar-system
 • Luftveje

Forløbsprogrammer

 • Diabetes
 • Hjerte-kar sygdom
 • KOL
 • Andet (skriv hvilket)

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Træning og rehabilitering
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Web-portal
 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Tablet
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Offentlig-privat innovationssamarbejde: Ja


Parter - Projektejere

Region Midtjylland
 • Hospitalsenheden Horsens
 • Horsens Kommune

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
 • Praktiserende læger og ApotekerforeningenDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 29.08.2018

Kl.MeddelseBruger
10:15[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetMette Halkier Laurien
10:15[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-08-29 10:15:02 +0200 ]. Før: [ ]Mette Halkier Laurien
09:47[ Mette Halkier Laurien ] blev tilføjet til [ Redigeringsberettigede ]Mie Borch Dahl Kristensen