Hjemmemonitorering til gravide med komplikationer

Formål

Projektet inkluderer gravide, som i dag oplever komplikationer, der kræver indlæggelse eller hyppige ambulante kontroller. Dette er fx gravide med for tidlig vandafgang, svangerskabsforgiftning eller sukkersyge. Målet er, at de gravide med hjælp af monitorering kan nedsætte antallet af kontroller på sygehuset eller være hjemme i stedet for at være indlagt.


Initiativets startdato: 2018-01
Forventet slutdato: 2020-12

Volumen

Antal borgere/patienter, som deltager i initiativet: 84
Antal patientforløb omfattet af initiativet: 84
Antal patientkontakter omfattet af initiativet : 501
Antal regioner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 1

Der har pr. 01.09.2019 været totalt 84 gravide inkluderet i projektet.


Kontaktpersoner

 • Bitten Jessen
  Job: Jordemoder, Klinik Anæstesi Børn Kvinde Kredsløb, Aalborg UH - E-mail: b.jessen@rn.dk

 • Vibeke Flytkjær
  Job: Telesundhedsforvalter, Digitalisering og IT, RN - Tlf: 42409172 - E-mail: v.flykjtaer@rn.dk

 • Diana Regitze Kjærulff
  Job: Jordemoder, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder - E-mail: drk@rn.dk


Forventede gevinster

 • Øget patientoplevet kvalitet
 • Organisatoriske gevinster

Brugere

 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Jordemoder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Svangerskab/fødsel/antikonception

Aktiviteter

 • Monitorering og overvågning

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Tablet
 • App
 • Web-portal
 • Anden teknologisk løsning
 • Integration med EPJ
 • Integration til national database

Parter - Ansvarlige

Region Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital

Parter - Anvendere

Region Nordjylland
 • Region Nordjylland
 • Aalborg UniversitetshospitalDato: 18.11.2019

Kl.MeddelseBruger
10:27[ Alle lægehuse i valgte regioner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
10:27[ Alle lægehuse i valgte kommuner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
10:27[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ 01.12.2020 ]. Før: [ 01.12.2019 ]Vibeke Flytkjær
10:27[ Påbegyndt drift dato ] blev ændret til [ 01.01.2019 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
10:27[ Øget patientoplevet kvalitet ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Vibeke Flytkjær
10:27[ Organisatoriske gevinster ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Vibeke Flytkjær
10:25[ Status ] blev ændret til [ udbredelse ].Vibeke Flytkjær

Dato: 17.11.2019

Kl.MeddelseBruger
01:00[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
01:00[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 01.11.2019

Kl.MeddelseBruger
13:35[ Volumen fritekst ] blev opdateretVibeke Flytkjær
13:35[ Antal borgere/patienter, som deltager i initiativet ] blev ændret til [ 84 ]. Før: [ 15 ]Vibeke Flytkjær
13:35[ Antal patientforløb omfattet af initiativet ] blev ændret til [ 84 ]. Før: [ 15 ]Vibeke Flytkjær
13:35[ Antal patientkontakter omfattet af initiativet  ] blev ændret til [ 501 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
13:35[ Diana Regitze Kjærulff ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Vibeke Flytkjær

Dato: 18.11.2018

Kl.MeddelseBruger
00:45[ Formål ] blev opdateretBitten Jessen
00:45[ Volumen fritekst ] blev opdateretBitten Jessen

Dato: 15.11.2018

Kl.MeddelseBruger
14:50[ Vibeke Flytkjær ] blev fjernet fra [ Redigeringsberettigede ]Vibeke Flytkjær
14:50[ Vibeke Flytkjær ] blev tilføjet til [ Redigeringsberettigede ]Vibeke Flytkjær
14:48[ Vibeke Flytkjær ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Vibeke Flytkjær
14:45[ Volumen fritekst ] blev opdateretVibeke Flytkjær
14:45[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ 01.12.2019 ]. Før: [ 01.12.2018 ]Vibeke Flytkjær
14:45[ Jan Lindblom, Oline Dyrby ] blev fjernet fra [ Kontaktpersoner ]Vibeke Flytkjær
14:45[ Bitten Jessen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Vibeke Flytkjær
14:38[ Web-portal ] blev tilføjet til [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
14:38[ Integration med EPJ ] blev tilføjet til [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
14:35[ Region Hovedstaden ] blev fjernet fra [ Projektdeltagere ]Vibeke Flytkjær

Dato: 21.09.2018

Kl.MeddelseBruger
13:26[ Jan Lindblom ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Mie Borch Dahl Kristensen
13:26[ Region Hovedstaden ] blev tilføjet til [ Projektdeltagere ]Mie Borch Dahl Kristensen

Dato: 20.08.2018

Kl.MeddelseBruger
12:59[ App ] blev tilføjet til [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
12:59[ Web-portal ] blev fjernet fra [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
12:59[ Anden teknologisk løsning ] blev tilføjet til [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
12:59[ Integration national hjemmemonitoreringsdatabase ] blev tilføjet til [ Teknologier ]Vibeke Flytkjær
10:34[ Volumen fritekst ] blev tilføjetVibeke Flytkjær
10:34[ Antal patientforløb omfattet af initiativet ] blev ændret til [ 15 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
09:34[ Hospitalsafdeling ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:34[ Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital ] blev tilføjet til [ Projektejere ]Vibeke Flytkjær
09:34[ Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital ] blev tilføjet til [ Projektdeltagere ]Vibeke Flytkjær
09:34[ Andre deltagere ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
09:31[ Titel ] blev tilføjetVibeke Flytkjær
09:31[ Formål ] blev tilføjetVibeke Flytkjær
09:31[ Initiativets startdato ] blev ændret til [ 01.01.2018 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
09:31[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ 01.12.2018 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
09:31[ Antal borgere/patienter, som deltager i initiativet ] blev ændret til [ 15 ]. Før: [ ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Status ] blev ændret til [ projekt ].Vibeke Flytkjær
09:21[ Ambulatorium ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Plejeboliger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Plejecenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Sundhedscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Social institution ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Træningscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Hjemmepleje / sundhedsenhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21Projekt oprettet
09:21[ Almen praksis ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Kommunale afdelinger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Hospitalsafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær
09:21[ Akutafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Vibeke Flytkjær