Vivitel - Visitation på baggrund af vital telemedicin

Formål

Undersøge hvordan telemedicin i ambulancerne kan binde det akutte patientforløb sammen fra AMK til ambulance, lægebil og akutmodtagelse, og hvordan det påvirker arbejdsgangene.

Formålet er at finde det optimale set-up: Prøve noget teknik af: stabilitet, brugbarhed, pris. Skal videndele med Region Nordjylland, som har søgt til tilsvarende projekt. Yderligere skal det understøtte personale i akutmodtagelsen, de kan være bedre forberedt og være klar når det er nødvendigt – ikke før, hvormed man sparer ressourcer. Dertil skal det skabe bedre sammenhæng i det akutte patientforløb.

Udstyret bliver pt anvendt i 3 ambulancer, i AMK-vagtcentralen på Præhospitalet og på Akutafdelingen i Horsens. Inden 2014 forventes yderligere 3 ambulancer samt lægebilen inkluderet.

Opstartet ph.D projekt februar 2013.


Initiativets startdato: 2009-09
Forventet slutdato: 2014-10

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

ca. 400


Kontaktpersoner

 • Ingunn Skogstad Riddervold
  Job: Forskningsleder og projektkoordinator; Præhospitalet - Tlf: +4578414912 - E-mail: ingunn.riddervold@ph.rm.dk

 • Nikolaj Raaber
  Job: Afdelingslæge, Akutafdelingen + Ph.d. studerende Præhospitalet - E-mail: nikraa@rm.dk


Link til yderligere information

Der er udarbejdet en slutrapport samt videnskabelige artikler som kan rekvireres ved henvendelse

Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Speciallæge (angiv speciale)

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret

Aktiviteter

 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Diagnosticering
 • Screening
 • Præhospitalsindsats

Teknologier

 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Tablet
 • Integration med nationale services (angiv hvilke)

Parter - Projektejere

Andre projektejere
 • Præhospitalet, Region Midtjylland

Parter - Projektdeltagere

Region Midtjylland
 • Regionshospitalet Horsens - Restgrp (konv)- Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odde
Andre projektdeltagere
 • AMK-Vagtcentralen Præhospitalet AarhusDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 24.09.2018

Kl.MeddelseBruger
09:34[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
09:34[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-24 09:34:40 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup