TeleKOL

Formål

Forbedre arbejdsgange i forhold til kroniske KOL borgere


Initiativets startdato: 2016-10
Forventet slutdato: 2021-11

Volumen

Antal regioner, der deltager: 1

Borgere med KOL, som er inkluderet er ca 80


Kontaktpersoner

 • Lene Grosen
  Job: Gribskov Kommune - Tlf: 72497007 - E-mail: legro@gribskov.dk

 • Annette Lyneborg Nielsen
  Job: Chefkonsulnent, Telemedicinsk Videncenter - Region h. - Tlf: 26738980 - E-mail: annette.lyneborg.nielsen@regionh.dk


Forventede gevinster

 • Øget behandlingskvalitet

Brugere

 • Læge (cand.med.)
 • Almen praktiserende læge
 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Fysioterapeut
 • Sosu-hjælper
 • Sosu-assistent
 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Patienter og borgere andre steder

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Luftveje

Forløbsprogrammer

 • KOL

Aktiviteter

 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Udstyr til videokonference

Parter - Projektejere

Region Hovedstaden
 • Region Hovedstaden

Parter - Projektdeltagere

Region Hovedstaden
 • Region HovedstadenDato: 14.11.2019

Kl.MeddelseBruger
09:14[ Alle lægehuse i valgte regioner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Sigrid Walther Knudsen
09:14[ Alle lægehuse i valgte kommuner ] blev ændret til [ false ]. Før: [ ]Sigrid Walther Knudsen
09:14[ Øget behandlingskvalitet ] blev tilføjet til [ Forventede gevinster ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen
09:11[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Sigrid Walther Knudsen

Dato: 03.07.2019

Kl.MeddelseBruger
13:32[ Status ] blev ændret til [ projekt ].Sigrid Walther Knudsen
13:30[ Titel ] blev opdateretSigrid Walther Knudsen
13:29[ Annette Lyneborg Nielsen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Sigrid Walther Knudsen
13:28[ Status ] blev ændret til [ udbredelse ].Sigrid Walther Knudsen

Dato: 05.11.2018

Kl.MeddelseBruger
09:05[ ] blev tilføjetAnna Seeberg Hansen
09:04[ Formål ] blev tilføjetAnna Seeberg Hansen
09:03[ Titel ] blev tilføjetAnna Seeberg Hansen

Dato: 18.10.2018

Kl.MeddelseBruger
09:33[ Region Hovedstaden ] blev tilføjet til [ Projektejere ]Lene Grosen
09:33[ Region Hovedstaden ] blev tilføjet til [ Projektdeltagere ]Lene Grosen
09:33[ Andre deltagere ] blev ændret til [ ]. Før: [ ]Lene Grosen
09:33[ Hospitalsafdeling ] blev tilføjet til [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:30[ Titel ] blev tilføjetLene Grosen
09:30[ Formål ] blev tilføjetLene Grosen
09:30[ Volumen fritekst ] blev tilføjetLene Grosen
09:30[ Initiativets startdato ] blev ændret til [ 01.10.2016 ]. Før: [ ]Lene Grosen
09:30[ Forventet slutdato ] blev ændret til [ 01.11.2021 ]. Før: [ ]Lene Grosen
09:30[ Lene Grosen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Lene Grosen
09:28[ Status ] blev ændret til [ projekt ].Lene Grosen
09:28[ Almen praksis ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Kommunale afdelinger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Hospitalsafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Akutafdeling ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Ambulatorium ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Plejeboliger ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Plejecenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Sundhedscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Social institution ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Træningscenter ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28[ Hjemmepleje / sundhedsenhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]Lene Grosen
09:28Projekt oprettet