ADHD Kommunik

Formål

Kommunikationsredskab, til at dele data om og med voksne ADHD patienter. Skal medvirke til at skabe en overskuelig fælles indsats overfor patienterne.

Det Specialiserede Team for ADHD i Regionspsykiatrien Vest har
taget initiativ til at udvikle et it-redskab, som kan understøtte et
koordineret tværgående samarbejde med udgangspunkt i en fælles
handleplan i Ambuflex. Handleplanen skulle understøtte samarbejdet
mellem region, kommune og borger med ADHD.

Har taget afsæt i AmbuFlex, men kører som selvstændigt projekt. Relevant information og tværgående kommunikation om borgerens behandling og indsatser skrives ind i AmbuFlex.

For udlevering af udarbejdet evaluerings notatet, kontakt Center for Telemedicin; centerfortelemedicin@rm.dk


Initiativets startdato: 2012-01
Forventet slutdato: 2013-12

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 1

Siden 2012 er der blevet oprettet 18 borgere i AmbuFlex, hvor 10 har fået udarbejdet en handlingsplan


Kontaktpersoner

 • Birgitte Duchwaider
  Job: AC-fuldmægtig, Regionspsykiatrien Vest - Tlf: 78474516 - E-mail: birgitte.duchwaider@ps.rm.dk


Brugere

 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Administration, uddannelse, forskning
 • Patienter og borgere andre steder
 • Øvrige (angiv hvilke)
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling
 • Kommune

Sygdomsområder

 • Psykisk

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Kommunikationsstøtte til patienten
 • Tværsektorielt samarbejde

Teknologier

 • Shared care-platform
 • Web-portal
 • PC

Parter - Projektejere

Region Midtjylland
 • Psykiatrien Region Midtjylland - PVE Regionspsykiatrien Vest

Parter - Projektdeltagere

Region Midtjylland
 • Ringkøbing-Skjern KommuneDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:21[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:21[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.09.2018

Kl.MeddelseBruger
13:15[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
13:15[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-10 13:15:43 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup

Dato: 29.08.2018

Kl.MeddelseBruger
09:47[ Mette Halkier Laurien ] blev tilføjet til [ Redigeringsberettigede ]Mie Borch Dahl Kristensen