Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling: Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet.

Formål

1. At sammenligne effektiviteten af blodtrykssænkende behandling baseret på telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved konsultation hos egen læge.
2. At sammenligne livskvaliteten hos patienter, der får blodtrykssænkende behandling
baseret på telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved
konsultation hos egen læge.
3. At sammenligne omkostningseffektiviteten af blodtrykssænkende behandling baseret på
telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling med konventionel blodtrykskontrol ved konsultation
hos egen læge.

400 randomiseres til enten konventionel blodtryksbehandling eller telemedicinsk blodtryksbehandling. Begge grupper følges af deres sædvanlige praktiserende læge.

Fælles gateway (der kan håndtere mange forskellige måleapparater), som overfører data via mobilnettet til en server. Måleudstyr, som trådløst kan ’snakke’ med gatewayen, som sender data videre. Data udtrækkes fra server. Gatewayen driver en spørgeramme – både med tekst og tale. Igangværende udvikling af platform til opsamling af data som også kan videresende data til dels hospitals EPJ og dels praksis EPJ systemer.


Initiativets startdato: 2011-02
Forventet slutdato: 2014-12

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

400 patienter


Kontaktpersoner

 • Nikolai Hoffmann Petersen
  Job: Ph.d. studerende og hoveduddannelseslæge i Nefrologi, Medicinsk Forskning og Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro - Tlf: 29464510 - E-mail: nikolai.hoffmann-petersen@vest.rm.dk


Link til yderligere information

Hoffmann-Petersen N, Pedersen EB. A Comparison of Office Blood Pressure, Telemedical Home Blood Pressure and Ambulatory Blood Pressure Monitoring. The Open Hypertension Journal, 2015;7:7-13.

Brugere

 • Almen praktiserende læge
 • Speciallæge (angiv speciale)
 • Patienter og borgere andre steder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Hjerte-kar-system

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Diagnosticering
 • Screening
 • Monitorering og overvågning
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Shared care-platform
 • Web-portal
 • Integration med EPJ
 • Integration med lægepraksissystem

Parter - Projektejere

Region Midtjylland
 • Regionshospitalet Holstebro

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
 • Praktiserende læger i Holstebro og Sundhedscenter HolstebroDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:22[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:22[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:22[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:22[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.09.2018

Kl.MeddelseBruger
13:48[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
13:48[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-10 13:48:00 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup

Dato: 16.01.2017

Kl.MeddelseBruger
16:28Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
16:28Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
16:28Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet