Min eGraviditet - Gravide uden komplikationer

Formål

Målet er at afprøve klinisk anvendelse af telebaserede løsninger for gravide uden komplikationer i samarbejde mellem den gravide, hospitalet og jordemoderkonsultation. Projektet vil demonstrere, at gravide og deres partnere i højere grad selv kan tage aktiv del i eget forløb og blive undervist og sat i stand til at interagere med hospitalet via en telebaseret løsning til kommunikation kombineret med hjemmemonitorering. Det skal resultere i at hospitalerne kan reducere akutte henvendelser fra gravide. Det giver mulighed for at kvalificere og individualisere kommunikationen mellem gravid og jordemoder/læge ved fremmøde i konsultationerne. Desuden forventes det at gravide, der uddannes til at monitorer sig selv og gravide/par, der får mere viden om graviditet og fødsel vil føre til færre akutte henvendelser. Brug af telebaserede løsninger skal yderligere understøtte gravides behandlingsforløb og afdække arbejdskraftbesparende potentialer ved akut henvendelse. Gennem implementering af Min eGraviditet, hvor den gravide har mulighed for at få adgang til målrettet og pålidelig information, kan den gravide forberede sig før hver konsultation. Herigennem skabes effekt i forhold til øget oplevelse af egenkontrol, medansvar, sammenhæng og tryghed for den gravide og hendes partner. Formålet med Min eGraviditet er at: Understøtte den gravides aktive inddragelse i eget forløb - Empowernent, herunder kommunikation, information og overblik samt hjemmemonitorering. Understøtte et sammenhængende forløb. Afdække om antallet af akutte henvendelser fra gravide kan reduceres. Ved demonstration af nye konsultationsmetoder i svangre omsorgen skabes god synergi i samarbejdet med uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen Metropol som ønsker at styrke de studerendes kompetencer i forhold til innovation og IKT-baseret sundhedskommunikation. Samarbejdet med Metropol sikrer også, at kommende sundhedsprofessionelle har erfaring med IKT-baseret opgaveløsning i praksis. Der er oprettes Student Task Force med ansvar for at udvikle læringsindhold om kost, rygning, alkohol, motion, familiedannelse, fødsels- og forældreforberedelse samt det nyfødte barn/amning. Der tilknyttes en mentor til hver Student Task Force.


Påbegyndt drift: 2014-12

Volumen

Antal regioner, der deltager: 1
Antal sygehuse, der deltager: 2

Andre gevinster, Gevinster for patient/borger, Økonomiske gevinster


Kontaktpersoner

 • Jan Lindblom
  Job: Sundhedsfaglig Koordinator, Telemedicinsk Videncenter - Region h - Tlf: 29664990 - E-mail: jan.lindblom@regionh.dk


Link til yderligere information

http://medcom.dk/wm112246&searchWord=KIH

Brugere

 • Jordemoder
 • Patienter og borgere andre steder
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Svangerskab/fødsel/antikonception

Aktiviteter

 • Kommunikationsstøtte til patienten
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Præhospitalsindsats

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Web-portal
 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Tablet

Parter - Ansvarlige

Region Hovedstaden
 • Region Hovedstaden

Parter - Anvendere

Region Hovedstaden
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet - Rigshospitalet
Andre anvendere
 • Gynækologisk Obsetrisk Afdeling, Herlev Hospital, Professionshøjskolen MetropolDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:22[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:22[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:22[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 11.07.2019

Kl.MeddelseBruger
09:23[ Rigshospitalet ] blev tilføjet til [ Anvendere ]Sigrid Walther Knudsen
09:21[ Påbegyndt drift dato ] blev ændret til [ 01.12.2014 ]. Før: [ ]Sigrid Walther Knudsen
09:18[ Status ] blev ændret til [ I drift ].Sigrid Walther Knudsen

Dato: 28.08.2018

Kl.MeddelseBruger
14:39[ Titel ] blev opdateretSigrid Walther Knudsen
14:39[ Karina Fischer Blom ] blev fjernet fra [ Kontaktpersoner ]Sigrid Walther Knudsen
14:39[ Jan Lindblom ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Sigrid Walther Knudsen

Dato: 19.01.2017

Kl.MeddelseBruger
11:32Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjetTranslator 1
11:32Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjetTranslator 1
11:32Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjetTranslator 1