Virtuel træning - træning i hjemmet

Formål

Det primære formål er, at borgere gennem virtueltræning i hjemmet kan forebygge funktionstab og således udskyde behovet for personlig og praktisk hjælp. Primær målgruppe er borgere, der af andre grunde end funktionstab ikke kan træne i eksisterende tilbud.


Initiativets startdato: 2014-04
Forventet slutdato: 2015-04

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

24-32 borgere


Kontaktpersoner

 • Ditte Rudolfsen
  Tlf: 25312240

 • Ditte Rudolfsen
  Tlf: 25312240


Brugere

 • Fysioterapeut
 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Kommune

Sygdomsområder

 • Blod-, lymfe- og immunsystem
 • Hjerte-kar-system
 • Luftveje
 • Nervesystem
 • Alment/uspecificeret
 • Psykisk
 • Fordøjelsessystem
 • Muskel- og skeletsystem
 • Sociale problemer

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Træning og rehabilitering
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Udstyr til videokonference
 • PC
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Projektejere

Region Hovedstaden
 • Helsingør Kommune
Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:20[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:20[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 26.06.2013

Kl.MeddelseBruger
10:52Projekt oprettetDitte Rudolfsen