Telemedicinsk sårvurdering

Formål

Effektiv behandling af borgere med komplicerede sår. Forebyggelse af indlæggelser. Effektivisering af driften.


Påbegyndt drift: 2010-05

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

Telemedisink sårbehandling tilbydes til relevante borgere i samtlige plejedistrikter i Fredensborg Kommune.
Afprøvet på ca. 50 borgere


Kontaktpersoner

 • Rikke Syberg Kjær
  Job: Udviklingskonsulent, Center for Ældre og Handicap - Tlf: 72562428 - E-mail: rish@fredensborg.dk

 • LIsbeth Lerche Rasmussen
  Job: Sygeplejerske, Plejecenter Egelunden - E-mail: lilr@fredensborg.dk

 • Annette Lyneborg Nielsen
  Job: Chefkonsulnent, Telemedicinsk Videncenter - Region h. - Tlf: 26738980 - E-mail: annette.lyneborg.nielsen@regionh.dk


Brugere

 • Almen praktiserende læge
 • Sygeplejerske
 • Sosu-assistent
 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Patienter og borgere andre steder

Lokaliteter

 • Kommune

Sygdomsområder

 • Hud

Aktiviteter

 • Udredning og diagnostik
 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Diagnosticering
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Uddannelse, rådgivning og kommunikationsstøtte for sundhedspersonalet
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Præhospitalsindsats
 • Forebyggende sundhedsindsats

Teknologier

 • Smartphone
 • PC
 • Tablet
 • Web-portal
 • Anden teknologisk løsning

Parter - Ansvarlige

Andre ansvarlige
 • Ortopædkirugisk afd. Hillerød Sygehus

Parter - Anvendere

Region Hovedstaden
 • Fredensborg KommuneDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:23[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 21.09.2018

Kl.MeddelseBruger
11:39[ Annette Lyneborg Nielsen ] blev tilføjet til [ Kontaktpersoner ]Sigrid Walther Knudsen

Dato: 08.02.2017

Kl.MeddelseBruger
17:21Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
17:21Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
17:21Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet