IT understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter

Formål

Fald er årsag til 95 % af alle hoftefrakturer, der fører til langvarige hospitalsophold og længerevarende nedsat funktionsevne. 30 % af befolkningen over 65 år falder på et eller andet tidspunkt, og halvdelen kommer aldrig til at gå som før faldet, mens dødeligheden ligger mellem 15-25 %. Et studie har vist, at hovedparten af patienter der henvender sig på skadestuen efter uforklaret fald havde symptomer på svimmelhed. Reduktion af patientens svimmelhed kan ske via et udrednings- og genoptræningsforløb, hvor specialister undersøger og behandler patienten. En stor del af patienterne har behov for vestibulær rehabilitering, der er et program bestående af fysiske øvelser, som skal mindske svimmelhed samt bedre patientens balance- og funktionsevne. Øvelserne skal udføres dagligt, for at patienten kan opnå en målbar reduktion af svimmelheden. Flere studier påviser dog, at ældre er dårlige til at efterleve behandlernes ordinationer, og således har den anbefalede hjemmetræning ofte ringe effekt.

Projektet ønsker således at undersøge effekten af IT-teknologi til understøttelse af hjemmetræningen, således at patienterne kan opnå en effektfuld rehabilitering i eget hjem og under trygge forhold. Træningsprogrammet Move It To Improve It (MITII) er tidligere benyttet til hjemmetræning af børn med spastiske lammelser, og effekten på svimle ældre skal nu undersøges. I undersøgelsen vil indgå 50 ældre patienter opdelt i hhv. en kontrol – og interventionsgruppe. Kontrolgruppen vil gennemgå det normale forløb i svimmelhedsklinikken, mens interventionsgruppens forløb i svimmelhedsklinikken vil blive understøttet med brug af MITII. Desuden vil undersøgelsen indeholde en kvalitativ del, hvor 15 patienter og 15 pårørende fra interventionsgruppen vil blive interviewet i forhold til at afdække, hvorvidt patientens IT-kompetencer, hjemmets indretning, relationer til pårørende og patientens generelle fysiske og mentale tilstand har indflydelse på den pågældende patients evne til at acceptere og gøre brug af MITII. Målgruppen er borgere på 65+ bosiddende i Region Midtjylland, som lider af svimmelhed, og dermed er i højrisikogruppen for fald. Målet med projektet er at borgeren, på trods af risikoen for at opleve begrænsninger i sin fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv


Initiativets startdato: 2010-04
Forventet slutdato: 2014-12

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 2

60 patienter i hele forløbet


Kontaktpersoner

 • Michael Smærup
  Job: Fysioterapeut V.G/Ppø - Tlf: 29 62 43 65 - E-mail: micbra@rm.dk


Brugere

 • Patienter og borgere i eget hjem

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret

Aktiviteter

 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Træning og rehabilitering

Teknologier

 • PC
 • Web-portal

Parter - Projektejere

Andre projektejere
 • Århus Universitetshospital, Geriatrisk afdeling G

Parter - Projektdeltagere

Region Midtjylland
 • Aarhus Universitetshospital - Ældresygdomme Senge
 • Aarhus Universitetshospital - Øre-, Næse- og Halskirurgi SengeafdelingDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:23[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.09.2018

Kl.MeddelseBruger
14:15[ Nedlukningsårsag ] blev tilføjetOskar Kanstrup
14:15[ Initiativ lukket ] blev ændret til [ 2018-09-10 14:15:05 +0200 ]. Før: [ ]Oskar Kanstrup

Dato: 09.02.2017

Kl.MeddelseBruger
10:32Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
10:32Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
10:32Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet