Tablets

Formål

Vi anvender teknologien således:

• Et hurtigt, effektivt og let håndterbart arbejdsredskab til dokumentation i Avaleo (vores IT-fagsystem).
• Foto- og video-dokumentation i forbindelse med træningsseancer
• Apps til kognitiv træning og som pædagogisk redskab i samarbejde med borgeren.
• I nogen grad erstatning af papirkalender.
• Tablets anvendes både i træningscenter og i borgers eget hjem, herunder også på plejecentrene.


Påbegyndt drift: 2014-05

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

Antal involverede medarbejdere: ca. 45
Antal involverede borgere: ikke muligt at opgive.
Vi har p.t. 13 iPads og 3 Samsung-tablets.


Kontaktpersoner

 • Christian Neubert
  Job: Velfærdsteknologisk konsulent, sundhedscenteret - Tlf: 3055 7481 - E-mail: chne@skivekommune.dk


Brugere

 • Sygeplejerske
 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Patienter og borgere andre steder

Lokaliteter

 • Kommune

Sygdomsområder

 • Alment/uspecificeret

Forløbsprogrammer

 • Hjerneskade

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Diagnosticering
 • Monitorering og overvågning
 • Træning og rehabilitering

Teknologier

 • Tablet
 • App
 • Shared care-platform

Parter - Ansvarlige

Region Midtjylland
 • Skive Kommune

Parter - Anvendere

Region Midtjylland
 • Skive KommuneDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:23[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Lokalpsykiatri ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 09.02.2017

Kl.MeddelseBruger
12:14Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjetTranslator 1
12:14Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjetTranslator 1
12:14Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjetTranslator 1