Videobaseret genoptræning

Formål

Borgere får en tablet med et App hvori deres træningsprogrammer ligger. De kan på den måde se den rigtige udførelse af øvelsen. afslutningsvis kan de notere hvor godt de syntes øvelsen gik.


Initiativets startdato: 2013-06
Forventet slutdato:

Volumen

Vi ønsker at sammenligne 2 grupper (på hinanden efterfølgende TKA-opererede
borgere, som accepterer deltagelse) Af de borgere der vil deltage, udtages de
første 15 personer til at teste tele-rehabiliteringsforløbet. De resterende borgere
følger det almindelige genoptræningsforløb. Borgerne udvælges løbende, da
deres genoptræningsforløb ligger forskudt. På grund af mangel på TKAopererede
borgere er vi nødsaget til at inddrage borgere fra Haslev, der på
grund af logistiske udfordringer vil danne kontrolgruppe. Hver gruppe følges og der måles på deres selvtræningsfrekvens, selvopfattede
rehabilitering, smerter og motivation for videre træning efter endt
genoptræningsforløb.


Kontaktpersoner

  • Martin Håkan
    Job: Konsulent i Center for Sundhed og Pleje - Tlf: 21341590 - E-mail: mhkan@faxekommune.dk


Brugere

  • Fysioterapeut

Sygdomsområder

  • Muskel- og skeletsystem

Aktiviteter

  • Træning og rehabilitering

Teknologier

  • App
Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:23[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:23[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.02.2017

Kl.MeddelseBruger
10:41Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjetTranslator 1
10:41Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjetTranslator 1
10:41Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjetTranslator 1