Epitalet

Formål

Telemedicinsk indsats der giver borgere med kronisk lungesygdom KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) mulighed for selv løbende at måle bl.a. lungefunktion og iltsaturation samt ved forværringer, få hurtig vejledning af en sygeplejerske via videokonference i dagtimerne.Borgerne kan via en akutmedicinkasse i hjemmet ligeledes øjeblikkelig sættes i akut-behandling, herunder også antibiotia og evt. angstdæmpende medicin. Formålet er at forebygge forværringer i sygdommen, forbedre borgerens livskvalitet og forebygge akutte hospitalsindlæggelser.


Initiativets startdato: 2013-08
Forventet slutdato:

Volumen

Antal kommuner, der deltager: 1

1. september 2016 er 62 borgere inkluderet. Der inkluderes i øjeblikket ikke yderligere borgere, da man afventer Region Hovedstadens model..


Kontaktpersoner

 • Charlotte Dorph Lyng
  E-mail: cdly@ltk.dk


Brugere

 • Sygeplejerske
 • Administration, uddannelse, forskning
 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Øvrige (angiv hvilke)

Lokaliteter

 • Kommune

Sygdomsområder

 • Luftveje

Forløbsprogrammer

 • KOL

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Konference (mellem sundhedsfagligt personale)
 • Kommunikationsstøtte til patienten
 • Screening
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Forebyggende sundhedsindsats
 • Andet

Teknologier

 • Udstyr til hjemmemonitorering
 • Udstyr til videokonference
 • Tablet
 • App
 • Integration med EOJ

Parter - Projektejere

Region Hovedstaden
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
Andre projektejere
 • Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk kommune

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
 • Projektleder Charlotte Dorph LyngDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:24[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 10.02.2017

Kl.MeddelseBruger
12:34Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjetTranslator 1
12:34Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjetTranslator 1
12:34Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjetTranslator 1