Telemedicinsk løsning som motivationsstøtte til vedvarende fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i den kommunale rehabilitering - et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie

Formål

At undersøge om intervalgang er en mere effektiv motionsform, til at øge det daglige niveau af moderat-og-hård fysisk aktivitet hos borgere med type 2 diabetes, end danske kommuners nuvæ-rende rehabiliteringstilbud i et randomiseret kontrolleret studie. Mere specifikt ønsker vi at under-søge:

1) Effekten af implementering af app-styret intervalgang på det daglige niveau af objektivt målt fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd efter 12 og 52 uger intervention sammenlig-net med det normale rehabiliteringstilbud.
2) I hvilken grad intervalgang kan forbedre glykæmisk kontrol og fysisk fitness efter 3 og 12 mdrs. intervention sammenlignet med det normale rehabiliteringstilbud.
3) Hvordan påvirkes motivation til træning og livsstilkvalitet af brugen af InterWalk?


Initiativets startdato: 2014-11
Forventet slutdato: 2017-11

Volumen

Antal sygehuse, der deltager: 1

513 borgere med type 2 diabetes


Kontaktpersoner

 • Mathias Ried-Larsen
  Job: Gruppeleder og post doc. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet - E-mail: mathias.ried-larsen@regionh.dk


Link til yderligere information

www.interwalk.dk

Brugere

 • Almen praktiserende læge
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Patienter og borgere i eget hjem
 • Patienter og borgere andre steder
 • Øvrige (angiv hvilke)

Lokaliteter

 • Hospitalsafdeling

Sygdomsområder

 • Muskel- og skeletsystem
 • Endokrint/metabolisk/ernæringsmæssigt

Forløbsprogrammer

 • Diabetes
 • Kræft

Aktiviteter

 • Konsultation mellem sundhedsfagligt personale og patient
 • Kommunikationsstøtte til patienten
 • Monitorering og overvågning
 • Fjernbehandling
 • Uddannelse, rådgivning og kommunikationsstøtte for sundhedspersonalet
 • Patientuddannelse og rådgivning af patienter
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Træning og rehabilitering

Teknologier

 • Smartphone
 • App

Parter - Projektejere

Region Hovedstaden
 • Rigshospitalet
Andre projektejere
 • Trygfondens Center for Aktiv Sundhed

Parter - Projektdeltagere

Andre projektdeltagere
 • Henning Langberg, Allan Vaag, Bente K. Pedersen, Kristian Karstoft, Charlotte Brøns, Laura Valentiner, Cecilie Fau Brinkløv, Jens Steen NielsenDato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:24[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Borgerens hjem ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 11.02.2017

Kl.MeddelseBruger
13:40Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjet
13:40Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjet
13:40Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjet