Rehabilitering KOL

Formål

At styrke borgers mestringsevne i forhold til deres lidelse KOL med udgangspunkt i forløbsprogram for KOL. Der trænes via online vejrtrækningsøvelse x 2 ugentligt, samt PEP øvelser og borgerne har konsultation med sygeplejerske x 1 ugentligt, samt trænings DVD døgnet rundt.
Har afprøvet coaching med stor succes i slutning af 2014.


Påbegyndt drift: 2012-09

Volumen

30 borgere


Kontaktpersoner

  • Hanne Rode
    Job: Speciale sygeplejerske i KOL - Tlf: 20536682 - E-mail: harod@slagelse.dk


Link til yderligere information

Slagelse kommune Inslag
Dato: 01.01.2020

Kl.MeddelseBruger
12:24[ Hospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Præhospital enhed ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Regionssygehuse / Sundhedscenter / Bygdesundhedsstation ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Privathospital ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andre ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]
12:24[ Andet ] blev fjernet fra [ Lokaliteter ]

Dato: 12.02.2017

Kl.MeddelseBruger
11:10Engelsk oversættelse af [ Titel ] blev tilføjetTranslator 1
11:10Engelsk oversættelse af [ Formål ] blev tilføjetTranslator 1
11:10Engelsk oversættelse af [ Volumen ] blev tilføjetTranslator 1